Memur Hastalık İznini Yurt Dışında Geçirebilir mi?

Memur Hastalık İznini Yurt Dışında Geçirebilir mi?

Memur Hastalık İznini Yurt Dışında Geçirebilir mi?

Memurların hastalanmaları ve bu hastalıklarına ilişkin durumlarını sgk ile sözleşmeli sağlık kurumlarından belgelendirmeleri durumunda hastalık izni kullanma hakları bulunmaktadır.Hastalık izni kullanan memurların ilgili hastalık izni süresince memuriyet mahalli içinde bulunup bulunmamaları hususunda memurlar arasında tereddütler oluşmaktadır.

Devlet Memurları kanununda daha önce yer alan düzenlemeye göre ilgili kanun gereği alınacak olan izinlerin memuriyet mahalli dışında geçirilmek istenmesi halinde kurum amirinden izin alma zorunluluğu bulunmaktaydı.Ancak ilgili düzenleme 2011 yılında yapılan düzenleme ile yürürlülükten kaldırılmıştır.Bu nedenle memurların hastalık izni olsun veya diğer izinleri olsun memuriyet mahalli dışında veya yurt dışında geçirmek istemeleri halinde kurumlarından herhangi bir izin almalarına gerek yoktur.Konuya ilişkin olarak DPB ca verilen görüş yazısı da bu yöndedir.İlgili yazıya göre ” memurların izinlerin yurt dışında geçirilmesi için ayrıca bir onaya gerek bulunmadığı ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi iç mevzuatları gereğince hizmetlerin aksamaması ve sürekliliğin sağlanması açısından personele istenildiğinde ulaşılabilmesine imkan sağlayacak şekilde iznin geçirileceği yere ilişkin bilgiler ile iletişim bilgilerinin izin talebinde bulunulurken belirtilmesinin uygun olacağı” yönünde görüş verilmiştir.

ÖZET: Devlet memurunun yıllık iznini ve hafta sonu izni ile diğer izinlerini yurt dışında geçirmek istemesi halinde kurum amiri onayı alınıp alınmayacağı hk. (09.05.2013-6643)

Bilindiği üzere, Devlet memurlarının, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terk edebileceklerine ilişkin düzenlemenin yer aldığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “İkamet Mecburiyeti” başlıklı ek 20 nci maddesi, 25/02/2011 tarihli ve 27857 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 177 nci maddesinin (g) bendi ile yürürlükten kaldırılmış olup, bu düzenleme sonrası Devlet memurlarının izinlerini ikamet edilen yer dışında geçirmek istemesi halinde herhangi bir onaya gerek bulunmadığı değerlendirilmekte olup, bahse konu izinlerin yurt dışında geçirilmesi durumunda ayrıca bir onay alınacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, izinlerin yurt dışında geçirilmesi için ayrıca bir onaya gerek bulunmadığı ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi iç mevzuatları gereğince hizmetlerin aksamaması ve sürekliliğin sağlanması açısından personele istenildiğinde ulaşılabilmesine imkan sağlayacak şekilde iznin geçirileceği yere ilişkin bilgiler ile iletişim bilgilerinin izin talebinde bulunulurken belirtilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir