Kamu Kurumlarının Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu Var mı?

Kamu Kurumlarının Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu Var mı?
125×125

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte  değişiklik yapılarak eski hükümlü tanımı yeniden belirlenmiştir.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartı ile diğer suçlardan dolayı;

 -Hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar,

-Cezası ertelenenler,

-Koşullu salıverilenler,

-Denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler,”

Eski hükümlü olarak tanımlanmıştır.

İlgili yönetmeliğe baktığımızda eski hükümlülerin işe alınmalarına ilişkin süreçlere yer verilmiş ancak kamu kurum ve kuruluşlarının eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu olup olmadığı hususunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Kamu kurumlarında eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu ile ilgili düzenleme 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesinde yapılmıştır.İlgili kanunun Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu başlıklı 30. maddesinde yer alan hükme göre  kamu işyerlerin de  yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin
bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere kamu kurum ve kuruluşları çalıştırmış oldukları işçilerin yüzde iki kadar eski hükümlü veya 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan kişileri çalıştırmak zorundadırlar. Kanun maddesinde eski hükümlü ile 3173 sayılı kanununa göre istihdam edilecek olanlar arasında veya ibaresi kullanıldığından kamu kurumu yüzde ikilik işçi hesaplaması yaparken sadece eski hükümlüleri baz almayacak hesaplamada 3173 sayılı yasaya göre işe alınanları da dikkate alacaktır.

Aynı şekilde Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Engelli ve Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşe Yerleştirilmesi başlıklı  bölümde yer alan çalıştırma yükümlülüğü başlıklı 10. maddesinde  50 ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarının en az  yüzde 2  oranında eski hükümlü veya 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi, çalıştırması zorunlu tutulmuştur.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de  anlaşılacağı üzere 50 ve üzeri işçi çalıştıran kamu işyerlerinin eski hükümlü veya 3173 sayılı kanunun 21. maddesinde sayılan kişileri istihdam etmesi zorunludur.Bu şekilde eski hükümlü veya 3173 sayılı kanunun 21. maddesinde sayılan kişileri istihdam etmeyen işyerlerinin tespiti halinde  4857 sayılı iş kanununun 101. maddesi gereğince kurumlara idari para cezası kesilecektir.4857 sayılı kanunun  Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık başlıklı 101. maddesi ” Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için binyediyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.” şeklindedir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir