Kaç Yaşına Kadar Memur Olunabilir?

Kaç Yaşına Kadar Memur Olunabilir?
125×125

Ülkemizde milyonlarca kişi ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavlarına girerek devlet kadrolarına atanabilmek için çaba sarf etmektedir.Kamu kurum ve kuruluşlarınca çeşitli zamanlarda yapılan personel alımlarına ilişkin ilanlara baktığımızda bazı kurum ilanlarında 35 yaşından gün almamış olmak,40 yaşını doldurmamış olmak gibi yaş şartı olduğu halde bazı kurum ilanlarında ise yaş şartına yer verilmemektedir.Bu nedenle memur olmak isteyen adaylar memur olmada üst yaş sınırı olup olmadığı konusuda tereddüte düşmektedirler.Bu yazımızda memur olmada üst ve alt yaş sınırı olup olmadığı,hangi memurluklarda yaş şartı arandığı,yaş şartı aranmayan memurlukların hangileri olduğu hususları hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Öncelikle Devlet Memurları Kadrolarına yapılan alımların hangi statüde ve ne şekilde yapıldığını açıklamaya çalışalım.

Kamu kurum ve kuruluşları memur ihtiyaçlarını 657 sayılı kanununa göre kadrolu memur,399 sayılı kanununa göre sözleşmeli memur ve 4 B kapsamında sözleşmeli memur alımı yaparak karşılamaktadırlar.Yapılan bu alımlarda ise alım yapılan kadroların bazıları A grubu kadro bazıları ise B grubu kadro olarak adlandırılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan  ve A grubu olarak tanımlanan kadrolar  uzman,müfettiş ve denetçi gibi kadrolardan oluşmaktadır.A grubu kadro olarak adlandırılan müfettiş,uzman,denetçi ve denetmen v.b kadrolara yapılan alımlarda üst yaş şartı olarak 35 yaş şartı aranmaktadır.

B grubu kadro olarak adlandırılan kadrolar A grubu kadrolar dışında kalan ve  memur,veri hazırlama kontrol işletmeni,bilgisayar işletmeni,tahsildar,veznedar,mühendis,tekniker v.b benzeri kadrolardan oluşmaktadır.B grubu kadro olarak sayılan bu kadrolara yapılan alımlar ise iki yöntemle yapılmaktadır.Bunlardan birincisi ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonucunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Devlet Personel Başkanlığına yapılan talepler sonucunda yapılacak merkezi atama usulu ile alım, ikincisi ise yine ÖSYM  Başkanlığınca yapılan sınavda alınacak olan KPSS puanları baz alınarak kamu kurum ve kuruluşlarının kendi yapacağı sözlü,yazılı veya her iki yöntemle yapılacak alımdır.

Merkezi atama olarak nitelendirilen ve Devlet Personel Başkanlığınca toplanan talepler neticesinde ÖSYM aracılığı ile yapılan memur alımlarda üst yaş sınırı yoktur.Konuya ilişkin olarak Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek Madde 3’de yer alan düzenleme  “Kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sınırı tespit edemezler.”şeklindedir.İlgili yönetmelikte yapılan bu düzenleme nedeniyle B kadro olarak nitelendirilen kadrolara atanacak olanlar yaş şartına takılmadan özel hükümler dışındamerkezi atama kapsamında memur olabilirler.

Yönetmelik maddesinde yer alan düzenleme Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile yapılan merkezi atamaları kapsadığından merkezi atama kapsamı dışında yapılan alımlarda kurumlarca yaş şartı konmasına engel bir durum bulunmamaktadır.Bazı kurumlar yapılacak olan personele ilişkin mevzuat hükümlerindeki özel düzenlemeler ile yaş şartı koyarken  bazılarında ise yaş şartına yer verilmediğini  görmekteyiz.Bunlardan birkaçına örnek vermek gerekirse;

Kurum Adı Alım TürüYaş Şartı
Adalet Bakanlığı 4 B Sözleşmeli Zabıt Katip Alımısınavın son başvuru günü olan …….  tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın  yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak
Üniversite Hastaneleri Tarafından Yapılan Sağlık Personeli AlımlarıGenel Olarak yaş şartı aranmamaktadır.
Kredi Yurtlar Kurumu 4 B Sözleşmeli Yurt Memuru AlımıYaş şartı aranmamaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen AlımlarıYaş şartı aranmamaktadır.
SYDV larınca 4857 sayılı kanun kapsamında çalışacak büro memuru,inceleme görevlisi kadroları için yapılan alımlar35 yaş şartı bulunmaktadır
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Alımları18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

Memur olarak atanacak olanların alt yaş sınırına ilişkin düzenleme 657 sayılı kanunun 40. maddesinde yapılmıştır.İlgili düzenleme “Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler.Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler” şeklindedir.İlgili düzenlemeye göre istisnalar haricinde memuriyete girişte alt yaş sınırı 18 yaş olarak uygulanmaktadır.

Benzer yazılar

5 Yorum

  1. Neslihan

    evet bu 35 yaş sınırı kaldırılmalı çünkü bu zamanda otuzlu yaşlar artık orta yaş değil genç yetişkin niye anlamakta zorluk çekiliyo 70 le 80 ler 90lar yaşlı artık yetkililerin artık bu magduriyete bir çözüm bulmalarını istiyoruz özel sektör bile otuzlu yaşalardaki helede ihtiyaç sahibi ve çalışmak zorunda olan birçok insanı mağdur ediyor emeklilik yaşı 65 olan bi ülkede 30 lu yaşlardaki insanlara iş verilmiyo çalişkan disiplinli işinde uymlu dürüst ve düzgün çalıştığı kurumu bir adım öne götürecek eleman mı arıyolar yoksa seyirlik eleman mı arıyolar anlam veremiyorum yetkililerin sesimizi duyması ve işverenlerin insaflı olması dileğiyle saygılar diliyorum…..

    Yanıt

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir