İzinli Memura Atama Onayı Tebliğ Edilebilir mi?

İzinli Memura Atama Onayı Tebliğ Edilebilir mi?
125×125

İzinli Memura Atama Onayı Tebliğ Edilebilir mi?

Bilindiği üzere kamu kurumlarında görev yapan memurların kendi kurumları içinde veya diğer kurumlara atanmalarında çalışmış oldukları kurumlarından ilişiklerinin kesilebilmesi için atama onaylarının kendilerine tebliğ edilmesi gerekmektedir.Tayini çıkan ve atama onayının tebliğ edilmesi gereken tarihte yıllık izinde veya hastalık izninde olan memurlara atama onayının tebliğ edilip edilemeyeceği bazen tereddütlere neden olmaktadır.Ataması çıkan memurlara hastalık izninde veya yıllık izinde iken atama onayının tebliğ edilip edilemeyeceğini açıklamaya çalışacağız.

Atama Onaylarının Tebliğine İlişkin Mevzuat

Naklen ataması yapılan memurlara atama onaylarının tebliğine ilişkin yasal düzenleme   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  62. maddesinde düzenlenmiştir.İlgili kanun maddesinde yer alan   “Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla…”şeklinde yer alan hükme göre atama onayının tebliğ edileceği sırada yıllık izin veya hastalık izninde olan memurlara  atama onayının  tebliğ edilebileceği ve kurumları ile ilişiklerinin kesilebileceği anlaşılmaktadır.

İzinliyken Atama Onayı Tebliğ Edilen Memurun Mehil Müddeti Ne Zaman Başlar

Hastalık izni veya yıllık izin kullanma iken atama onayı kendilerine tebliğ edilen memurların mehil müddetleri hastalık veya yıllık izinlerinin bitim tarihinden itibaren başlayacaktır. .

İzin  kullanırken atama emri alan memur yine aynı memuriyet mahallinde başka bir göreve atanmış ise  izninin bitim tarihini takip eden iş gününde eğer memurun ataması memuriyet mahalli dışında başka bir yere yapılmışsa memurun  izninin bitim tarihinden sonra 15 günlük mehil müddetini takip eden işgünü yeni yerde göreve başlaması gerekmektedir.Kanun maddesinden anlaşılacağı üzere yıllık izindeki memurların mehil müddeti atama emrinin kendilerine tebliğ tarihinde değil yıllık izin sürelerinin bitim tarihinden itibaren başlamaktadır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir