İkinci Yüksek Lisansı Tamamlayan Memurun Kademe İlerlemesi

İkinci Yüksek Lisansı Tamamlayan Memurun Kademe İlerlemesi
125×125

İkinci Yüksek Lisansı Tamamlayan Memurun Kademe İlerlemesi

Devlet memurları kanununun 36 maddesinde yer alan hükme göre memur olarak görev yapanların ilgili maddede yer alan ” Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.” hükmüne göre yapmış oldukları yüksek lisanstan dolayı bir kademe alma hakları bulunmaktadır.

Kanun maddesinde yer alan düzenlemeye göre memurların yüksek lisanstan dolayı bir kademe ilerlemesi alma hakları bulunmakla birlikte birden fazla yüksek lisans yapanların bu haktan birden fazla yararlanıp yararlanamayacağı hususunda DPB sorulan görüş yazısına verilen cevapta birden fazla yüksek lisans alanların kademe ilerlemesinden bir defa faydalanabileceği yönünde görüş verilmiştir.

Özet: İki ayrı dalda aynı düzeyde lisans üstü öğrenim yapan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/A-9 maddesine istinaden ikinci kez kademe ilerlemesi verilemeyeceğine ilişkin(03/09/2008- 16029 )

Bakanlığınızda görev yapan personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/A-9 maddesi gereğince daha önce bir kademe ilerlemesi uygulandığı, 2 inci yüksek lisansını tamamlayan söz konusu personelin mezkur kanunun 36/A-9 maddesi hükmünden ikinci kez yararlanıp yararlanamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) bendinin 9 uncu fıkrasında; “Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.
Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dallarında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ile lisans üstü öğrenim görenlere bir kademe ilerlemesi uygulanması öngörülmüş olup, aynı düzeyde birden fazla dalda lisans üstü öğrenim görülmesi halinde bunların her biri için ayrı ayrı kademe ilerlemesi uygulanması amaçlanmamaktadır.
Bu itibarla, bir veya birden fazla dalda olduğuna bakılmaksızın yapılan lisans üstü öğrenim için bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekmekte olup, ilgili personele iki ayrı dalda aynı düzeyde lisans üstü öğrenim görmüş olması sebebiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/A-9 maddesine istinaden ikinci kez kademe
ilerlemesi verilmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir