İdari İzinlerde Kamu Kurumlarındaki Tüm Memurlar İzinli mi Sayılır?

İdari İzinlerde Kamu Kurumlarındaki Tüm Memurlar İzinli mi Sayılır?
125×125

İdari İzinlerde Kamu Kurumlarındaki Tüm Memurlar İzinli mi Sayılır?

Daha önceki senelerde olduğu gibi bu senede ramazan bayramının öncesi ve sonrasına denk gelen günler Cumhurbaşkanlığınca kamu personellerinin idari izinli oldukları yönünde karar verilmiştir.Bu karardan sonra ise kurumların çoğu tarafından ilgili izin sanki resmi bir tatilmiş gibi algılanarak  tüm personellere izin verilerek idari izin günlerinde kamu kurumları kapatılmıştır.Ancak çoğu kamu kurum ve kuruluşu tarafından yapılan bu uygulama yanlış bir uygulama olup bu şekilde işlemde bulunan kurum amirlerinin disiplin soruşturması ve disiplin cezaları ile karşı karşıya kalmaları mümkündür.

İdari izinlerde tüm kamu personeline genel bir izin verilmekte ancak kurum amirlerini de bu izinli personeller arasından asgari düzeydeki personelin idari izin günlerinde iş yerinde bulundurma zorunluluğu getirilmektedir.Dolayısıyla kurum amiri zorunlu işler için asgari düzeyde personelin işyerinde bulundurmak için yazılı olarak idari izin günlerinde işe gelecek olan personellere bildirim yapmak zorundadır.Konuya ilişkin idari izin yazısı ile göreve gelecek personellere yazılı bildirim yapılması gerektiği hakkındaki danıştay kararı yazımız ekindedir.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı: 66836956.010.07.01-70560                                                                                                                         18 Nisan 2019

Konu: İdari İzin

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13:00’te başlayıp 6 Haziran Perşembe günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

İdari İzinli Günlerde Göreve Gelecek Personele Yazılı Bildirim Yapılması Hk Karar

T.C. D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2014/2487 Karar No : 2014/8794

Özeti :Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün “idari izin” konulu genelgesi ile idari izin olarak ilan edilen tarihlerde görevli personel olarak belirlendiği yolunda kendisine bildirim yapılmayan davacınınanılan genelge uyarınca belirtilen tarihlerde idari izinli olduğunun kabulü gerektiğinden, “özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmeme” eylemi sübuta ermediğinden disiplin cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir