İdari İzinlerde Çalışan Memurlara İzin veya Ücret Verilebilir mi?

İdari İzinlerde Çalışan Memurlara  İzin veya Ücret Verilebilir mi?

İdari İzinlerde Çalışan Memurlara İzin veya Ücret Verilebilir mi?

Özellikle ramazan ve kurban bayramlarında hafta içine denk gelen ve bayram tatili süresi haricindeki günler bazı zamanlarda alınan kararla  idari izin olarak kabul edilmektedir. İdareler idari izin günlerinde yeteri kadar kamu personelini görev başında tutarak diğer personellere izin vermektedir.

İdari izinli günlerde görevli olan personellerin çalışmış oldukları günlerle alakalı daha sonra izin alıp alamayacakları ve bu günlerde yapılan çalışmalara karşılık ücret alıp alamayacakları memurlar arasında merak konusu olmaktadır.

Konuya ilişkin olarak en son Ramazan Bayramı için yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına baktığımızda idari izinlerde çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmeyeceği bunun yerine idari izinde çalışılan günler için ilgili personele daha sonra izin kullandırılması gerektiği yönünde karar alınmıştır.

Buna göre idari izin günlerinde çalışan memurlara çalışmış oldukları gün kadar daha sonra izin verilmelidir.

Sayı: 66836956.010.07.01-70560                                                                                                                   18 Nisan 2019

Konu: İdari İzin Ramazan Bayramı tatili

3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13:00’te başlayıp 6 Haziran Perşembe günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir. Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir