Görevde Yükselme Sınavına Aylıksız İzinde Olan Memurlar Katılabilir mi?

Görevde Yükselme Sınavına Aylıksız İzinde Olan Memurlar  Katılabilir mi?
125×125

Görevde Yükselme Sınavına Aylıksız İzinde Olan Memurlar Katılabilir mi?

Kamu kurumlarında görev yapanlar 657 sayılı Devlet memurları kanunun çeşitli maddelerinde yer alan düzenlemelere göre aylıksız ve ücretsiz izne ayrılabilmektedir.Memurların aylıksız izinde oldukları dönemlerde kurumlarınca açılmış olan görevde yükselme sınavlarına katılıp katılamayacağı kurumlarda ve memurlar arasında tereddüte neden olmaktadır.Hatta aylıksız izinde olan memurlar ilgili sınavlara katılma haklarının olmadığını düşünerek bu sınavlara başvuru yapmamaktadırlar.Ancak konuya ilişkin mevzuata baktığımızda aylıksız izinde olan memurların görevde yükselme sınavlarına katılmalarına bir engel olmadığı görülmektedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin Duyuru ve Başvuru Başlıklı 9. maddesinde “Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.” hükmüne yer verilmiştir.

Aylıksız izinde veya çeşitli mevzuat hükümlerine göre izinde olanların izinli oldukları dönemde görevde yükselme sınavlarına katılmalarına herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir