Giyecek Yardımından Hangi Memurlar Yararlanır?

Giyecek Yardımından Hangi Memurlar Yararlanır?
125×125

Soru: Bir kamu kurumunda gece bekçisi olarak çalışıyorum. Giyecek yardımından faydalanamıyorum. Müdürüm giyecek yardımının asker, polis, bekçi, özel güvenlik, zabıta gibi üniformalı çalışanlarla hemşirelere ödendiğini söyleyip giyecek yardımı ödemeyi reddediyor. Giyecek yardımı hangi memurlara, kimlere ödenir?

Cevap: Devlet Memurları Kanunu’nun 211 inci maddesinde memurlara giyim yardımı verileceği ve bu yardımdan kimlerin, hangi şekilde faydalanacağının yönetmelikle düzenleneceği hükmü yer almaktadır. Söz konusu madde uyarınca 14 /9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde hangi memurların giyecek yardımından yararlanacağı belirtilmiştir.

Yönetmeliğin ekinde yer alan tablolarda giyecek yardımı verilecek personeli iki gruba ayrılmıştır.

Giyecek yardımı alacak personel;

-Kadro unvanları esasalınarak giyecek yardımından faydalanacak personel,

-Sınıfları esas alınarak giyecek yardımından faydalanacak personel

olarak iki grupta toplanmıştır.

Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ayni olarak verilir.

Kurumlar tarafından giyim eşyalarının verilmesinde ekli cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre dağıtım listeleri düzenlenir. Giyecek yardımı harcama yetkililerince onaylanan bu listelere göre yapılır.

1-Kadro unvanları esas alınarak giyecek yardımından faydalanacak personel.

1-Ambar Memuru (Açıkta çalışan)
2-Ambar Memuru (Soğuk hava deposu, buzhane, buz fb., kombina vb.)
3-Ayniyat Memuru
4-Rasat Kontrol Memuru-Rasatçı
5-Şoför
6-İcra Memuru
7-Ambar Memuru (Kapalı yerde çalışan), Ayniyat Memuru (Kapalı yerde çalışan), Daktilograf, Bilgi­sayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Haberleşme Memuru, Kütüphaneci, Arşivci, Evrak Memuru, Santral Memuru, Usta Öğretici, Gişe Memuru, Zabıt Katibi (Mahkeme), Programcı, Çözümleyici, Programcı Yardımcı­sı, Çözümleyici Yardımcısı.
8-Matbaacı, Ciltci
9-Hemşire
10-Ebe

11-Hemşire, Ebe (Gezici)

12-Sağlık Memuru (Gezici)

13-Veteriner-Hayvan Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknisyeni (Laboratuvarda çalışan)
14-Veteriner-Hayvan Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknisyeni (Hayvanlarla direkt temas eden)

15-Uzman Tabip, Tabip (Fiilen Tabiplik Yapanlar ile Akademik Unvanlılar), Eczacı, Sağlık Memu­ru

16-Müftü, Müftü Yardımcısı, Vaiz, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım
17- Avukat, Hakim, Savcı, Hukuk Müşaviri (Avukatlık ruhsatına sahip)
18-Açık ve kapalı yerde çalışan Bekçi (Üniformalı)

19-Resmi Kıyafet Taşıyan Personel (İtfaiye, Zabıta, Bando, Orkestra Personeli ile İnfaz ve Koruma Memu­ru, Gemi Adamı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi

20-İnfaz ve Koruma Memuru

21- Orman Muhafaza Memuru

22-Mübaşir

23-Arama ve Kurtarma Teknisyeni

24-Gümrük ve Ticaret Bakanlığında 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca resmi kıyafet giymek zorunluluğu bulunan  Gümrük Müdürü, Gümrük Muha­faza Kaçakçılık ve İstihbarat Mü­dürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Muha­faza Memuru, Muayene Memuru,  Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, İcra Memuru, Anbar Memuru, Satış Memuru, Veznedar

2-Sınıfları esas alınarak giyecek yardımından faydalanacak personel

a-Teknik Hizmetler Sınıfı

1-Atölye, Fabrika,Telekomünikasyon Tesisinde Fiilen Çalışanlar
2-Açıkta Çalışanlar (Arazi, Şantiye, Maden İşletmesi ve Radyoling İstasyonlarında Çalışanlar)
3-Laboratuvarda Fiilen Çalışanlar

b-Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı

1-Ameliyathanede Görevli Sağlık Personeli

2-Bu Hizmet Sınıfında Bulunan Diğer Personel

3-İl Ambulans Servisi Başhekimliği İdari ve Destek Birimleri ile Başhe­kimliğe bağlı Komuta Kontrol Merkezi ve İstasyonlarda kadrolu olarak (en az altı ay süreyle geçici görevlendirilenler dahil) fiilen çalışan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli (Tabip, Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Teknis­yen, Hemşire ve Şoför)

4-Evde Sağlık Hizmetlerinde Görevli Personel

c-Emniyet Hizmetleri Sınıfı

1-Resmi Kıyafet Taşıyanlar

2-Sivil Olarak Görev Yapanlar

d-Milli İstihbarat Sınıfı

Bu Hizmet Sınıfında Çalışan Personel

e- Yardımcı Hizmetler Sınıfı

Bu Hizmet Sınıfında Çalışan Personel

Üst yönetim, bölge müdürü, il müdürü, şube müdürü ve müdür unvanlı diğer görevli­lerle bunların yardımcılarına kariyerleri (teknik, sağlık vb.) dikkate alınmak suretiyle hiç bir şekilde giyecek yardımı yapılmaz.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir