Geçici Görevlendirilen Memur Mehil Müddeti Kullanabilir mi?

Geçici Görevlendirilen Memur Mehil Müddeti Kullanabilir mi?
125×125

Geçici Görevlendirilen Memur Mehil Müddeti Kullanabilir mi?

Kamu kurumlarında görev yapan memurlar çeşitli nedenlerle gerek kurum içine gerekse kurum dışında geçici görevli olarak görevlendirilebilmektedirler. Memurun geçici görevli olarak görevlendirildiği yeni yer memuriyet mahalli içinde olduğu takdirde göreve başlama süresi ile ilgili olarak herhangi bir sıkıntı yaşanmaz iken görevlendirmenin memuriyet mahalli dışına yapılması durumunda ise memurun yapılan geçici görevlendirmeden dolayı mehil müddeti kullanıp kullanamayacağı bazı kurumlarda tereddütlere neden olmaktadır.Memuriyet mahalli dışında görevlendirilen memurların mehil müddeti kullanıp kullanamayacağını bu yazımızda açıklamaya çalışalım.

Mevzuatta mehil müddetine ana mevzuat 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer almaktadır.İlgili kanunun 62 nci maddesinde;

İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

– Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

-Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. …….” hükmüne yer verilerek mehil müddetinin ne kadar olduğuna ilişkin açıklama yapılmıştır.

Kanun maddesinde mehil müddeti kullanma süreleri açıklanırken ilk defa atama, yeniden atama veya yer değiştirme suretiyle atamalardan bahsedilmiş olup geçici görevlendirmelerden bahsedilmemiştir.

Dolayısıyla kanun maddesinde sayılan durumlardan birisi olmayan geçici görevlendirmelerde mehil müddeti kullanılması ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu durumda geçici görevlendirilen kişiler geçici görevlendirildikleri yerdeki görevlerine ne zaman başlayacaklardır.Geçici görevlendirilen memurların mehil  müddeti kullanma hakları bulunmadığından geçici görevlendirilen kişiler memuriyet mahalli içinde bir yerde görevlendirilmiş iseler duruma göre aynı gün veya en geç ilk mesai gününde göreve başlamak zorundadırlar.

Memuriyet mahalli dışında bir yere geçici görevlendirilen kişiler ise görevlendirmenin yapıldığı yerin mesafe ulaşım imkanları v.b durumlarıda göz önünde bulundurularak makul süre içinde görevlendirildikleri yerde göreve başlamak zorundadırlar.Örneğin Hakkari ilinden Ankara iline geçici görevlendirilen memur için bu süre 2 veya 3 olarak değerlendirilebilecekken bir ilin yakın bir ilçesine görevlendirilen bir memur ilk mesai gününde göreve başlamak zorundadır.

Geçici görevlendirildiği yerdeki görevine başlayan memur tebligatın kendisine yapıldığı günden itibaren yukarıda anlatmış olduğumuz şekilde yeni görev yerinde göreve başlamaz ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerinde anlatılan göreve gelmeme durumlarında uygulanacak olan yaptırımlarla karşılaşması mümkündür.

Geçici görevle görevlendirilen memura yapılan tebligatın tarihi takip açısından ayrıca geçici görevlendirmenin yapıldığı birime de yazı ile bildirilmelidir.

Bu şekilde geçici şekilde görevlendirilen memurlar geçici görevin bitiminden itibaren ayrıca bir yazı onay v.b belgeye gerek kalmadan geçici görevlendirmeleri uzatılmadıysa tekrardan eski görev yerlerine dönmeli ve görevlerine başlamalıdırlar.

Geçici görev mahallinde geçici görev süresi biten memur eski görev yerinde tekrardan göreve başlamaz ise yukarıda anlatıldığı şekilde disiplin işlemleri ile karşı karşıya kalması mümkündür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir