Eşi Çalışmaya Başlayan Memurun Bildirim Yapma Zorunluluğu

Eşi Çalışmaya Başlayan Memurun Bildirim Yapma Zorunluluğu
125×125

Memurun Eşinin Ticari Faaliyette Bulunması

Eşi Çalışmaya Başlayan Memurun Bildirim Yapma Zorunluluğu

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı başlıklı 28. maddesinde memurun yapamayacağı ticari ve diğer gelir getirici faaliyetler açıklanmış ilgili maddenin sonunda ise bu faaliyetlerin memurun eş veya çocukları tarafından yapılması halinde memurun bu durumu kurumuna bildirmesi zorunlu kılınmıştır.

Memur Eşi Tarafından Yapılan Hangi Ticari Faaliyetleri Kurumuna Bildirmelidir? 

Memurun eşinin aşağıda sayılan  faaliyetleri yapmaya başlaması halinde memur bu durumu  kurumuna bildirmek zorundadır.

-Memurun eşinin bir şirkette ticari vekil yada mümessil olarak çalışmaya başlaması durumunda

-Memurun eşinin adi şirket kurması durumunda,

– Kanununa göre (tacir) veya (esnaf) sayılmalarını gerektirecek faaliyette bulunması halinde

– Memurun eşinin kollektif bir şirkete ortak olması halinde,

-Memurun eşinin ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alması durumunda,

– Komandit şirkette komandite (sınırsız sorumlu) ortak olması durumunda,

-Ortak olduğu limitet veya anonim şirketin yönetim ve denetimde görev aldığında, şirketlerin personeli sayılacak bir görev aldığında ve şirketin kanuni temsilcisi olması durumunda,

– Meslekî faaliyette bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açtığında,

-Gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışması durumunda.

Eşi Çalışmaya Başlayan Memurun Bildirim Süresi Ne Kadardır?

657 sayılı yasanın 28. maddesinde yer alan düzenlemeye göre yine 28. madde de memur tarafından yapılması yasak olan ticari ve gelir getirici faaliyetlerin memurun eşi tarafından yapılmaya başlanması halinde memur bu durumu 15 gün içinde kurumuna bildirmelidir.İlgili bildirim aile yardımı almak için düzenlenen aile yardım bildirim formu ve asgari geçim indirimi almak için düzenlenen aile durum bildirimlerinin yeni duruma uygun olarak düzenlenerek memurun kurumuna vermesi ile yapılmaktadır.

Eşinin Ticari Faaliyetlerini Kurumuna Bildirmeyen Memura Uygulanacak Olan Yaptırım Nedir?

Eşinin ticari veya gelir getirici faaliyetini 15 günlük bildirim süresi içinde kurumuna bildirmeyen memura  657 sayılı Kanunun 125/B/b maddesi uyarınca  “kınama cezası” verilmesi gerekmektedir.Ayrıca memurun bildirim yapmadığı dönemlerde fazladan ödenen aile yardımı ve asgari geçim indirimleri ödenmiş olduğu tarihten itibaren memurdan faizi ile birlikte tahsil edilmelidir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir