Doğum Sebebiyle Kullanılan Aylıksız İzin Kıdem Aylığında Sayılır mı

Doğum Sebebiyle Kullanılan Aylıksız İzin Kıdem Aylığında Sayılır mı
125×125

Doğum Nedeniyle Aylıksız İzin Alan Bayan Memurun Kıdem Aylık Hesaplaması

Doğum Sebebiyle Kullanılan Aylıksız İzin Kıdem Aylığında Sayılır mı

Doğum yapan bayan memurların Devlet Memurları Kanunun 108 maddesinde yer alan hükme göre 24 aya kadar aylıksız izin kullanma hakları bulunmaktadır.Doğum sebebiyle aylıksız izin alan bayan memurların almış oldukları bu izin sürelerinin kıdem aylığının hesaplanıp ödenmesinde dikkate alınıp alınmayacağı bazı kurumlarda tereddütlere neden olmaktadır.Doğuma bağlı olarak  doğum yapan memurca alınan aylıksız izinlerin kıdem aylığında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda 657 sayılı kanunda yer alan düzenlemeye bakmamız gerekecektir.

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde, “Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ödenir. Birinci fıkra kapsamına girenlere her bir hizmet yılı için 15 (20) gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 375 (500) olarak uygulanır. Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tesbitinde kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır…” hükmü yer almaktadır.
İlgili hükme göre kıdem aylığına esas hizmet sürelerinin tespitinde kazanılmış hak aylığında değerlendirilen sürelerin dikkate alınması gerektiğinden ve doğum sebebiyle alınan aylıksız iznin kazanılmış hak aylığı hesabında değerlendirilmesi  sebebiyle doğuma bağlı aylıksız izinler kıdem aylığında dikkate alınmalıdır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir