Bazı Sözleşmeli Personel Hakkında Düzenleme Yapıldı

Bazı Sözleşmeli Personel Hakkında Düzenleme Yapıldı

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan 30 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile sözleşmeli personeli ilgilendiren düzenlemeler yapılmıştır.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılabilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde özel bir meslek bilgisi ve ihtisası gerektiren işler işler dışındaki işlerde de sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Daha önce var olan sözleşmeli personel sayısına ilişkin kısıtlama da kaldırıldı.

Savunma Sanayinde araştırma-geliştirme projelerinde çalıştırılacak olan sözleşmeli personele,  sözleşmeli personel için belirlenmiş olan ücretin 3 katı kadar ücret ödenebilecek. Ödemenin yapılacağı projelerin Savunma Sanayii İcra Komitesince uygun bulunması gerekmektedir.

2019 yılı sözleşmeli personel tavan ücreti:6.372,-TL’dir.

İlgili düzenlemeler;

A-Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Yer Alan

“- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 332 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sözleşmeli personel

MADDE 332/A- (1) Genel Müdürlükte, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılabilir.”

-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 443 üncü ve 444 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“MADDE 445- (1) Genel Müdürlükte, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu madde kapsamında istihdam edilen personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabidir.”

B-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da Yapılan Düzenleme

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına “pilot” ibaresinden önce gelmek üzere “Savunma Sanayii İcra Komitesince uygun bulunan araştırma-geliştirme projelerinde çalıştırılacaklar ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir