Adalet Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Değişti

Adalet Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Değişti

Adalet Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği değişti. Bakanlık merkez teşkilâtında görevli bütün memurların Bakandan sonra gelen üst disiplin âmirinin ilgili Bakan Yardımcısı olduğuna dair düzenleme yapıldı. Bakanlık Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu’nun kimlerden oluşacağı belirlendi.

Bakanlık Disiplin Kurulu, Hukuk İşleri Genel Müdürünün başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı, Personel Genel Müdür Yardımcısı ile varsa Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşacak.

Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu ise, Yüksek Disiplin Kurulu, Bakan tarafından görevlendirilen Bakan Yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ile varsa Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşacak.

Yüksek Disiplin Kurulunun 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen alt ceza uygulaması hariç, Disiplin Kurullarının ayrı bir ceza tâyinine yetkileri olmayacak. Teklifi veya itirazı kabul ya da reddedecek.

Düzenlemede yer alan bir hususun

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/4/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Bakan Yardımcısı: Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlgili Bakan Yardımcısı, Bakanlık merkez teşkilâtında görevli bütün memurların Bakandan sonra gelen üst disiplin âmiridir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlık Disiplin Kurulu, Hukuk İşleri Genel Müdürünün başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı, Personel Genel Müdür Yardımcısı ile varsa Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek Disiplin Kurulu, Bakan tarafından görevlendirilen Bakan Yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ile varsa Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek Disiplin Kurulunun 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen alt ceza uygulaması hariç, Disiplin Kurullarının ayrı bir ceza tâyinine yetkileri yoktur. Teklifi veya itirazı kabul ya da reddeder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Devam etmekte olan dosyaların disiplin kuruluna devri”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ve disiplin amirlerini gösteren ek cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir