4 B Sözleşmeli Personelin Hamilelik Döneminde Gece Nöbeti

4 B Sözleşmeli Personelin Hamilelik Döneminde Gece Nöbeti
125×125

Sözleşmeli Personelin Hamilelik Döneminde Gece Nöbeti

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4 b li sözleşmeli personel olarak çalışan bayan memurların hamilelik ve gebelik dönemlerinde gece vardiyalarında ve gece nöbetlerinde çalışıp çalışamayacağına ilişkin yasal düzenleme Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yapılmıştır.İlgili mevzuat hükmünde yer alan düzenlemeye göre hamilelik ve gebelik döneminde sözleşmeli personelin gece vardiyası ve gece nöbetine ilişkin aşağıda yer alan açıklamalar yapılmıştır.

-Günün 24 saati hizmet veren yani 24 saat devamlı hizmet veren birimlerde görev yapanların çalışma saatleri ve şekillerine ilişkin düzenleme kendi kurumlarınca yapılacaktır.

Sözleşmeli Personelin Doğum Öncesi Gece Vardiyası ve Gece Nöbeti Görevi

-Sözleşmeli kadın personellerin hamilelik gebelik dönemlerinde  24 haftasından itibaren gece nöbeti ve vardiyasında görev verilemez.

-Gebeliğin ve hamileliğin 24 haftasından önceki dönemlerde bu personellere gece nöbeti verilmemesi doktor raporunda belirtilmesine bağlıdır.Yoksa 24. haftaya kadar hamile memurlara gece vardiyası verilmesi mümkündür.

Sözleşmeli Personelin Doğum Sonrası Gece Nöbeti ve Gece Vardiyası Görevi

-Sözleşmeli personele doğumdan sonra ise 2 yıl süre ile gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

-Ancak yukarıda ayrıntılı olarak anlatılan dönemlerde memur kendi isteği ile gece vardiyasında veya gece nöbetinde görev almak isterse bu durumlarda memura bu görevler verilebilir.

Sözleşmeli personelin hamilelik dönemindeki gece nöbetine ilişkin mevzuat aşağıda yer aldığı şekildedir.

(Ek: 14/5/2018-2018/11809) Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan sözleşmeli personelin çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın personele; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli sözleşmeli personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir