4 B Li Sözleşmeli Personel Refakat İzni

4 B Li Sözleşmeli Personel Refakat İzni
125×125

4 B Li Sözleşmeli Personel Refakat İzni

Memurların bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek yakınları için refakat izni kullanma hakkı bulunmakta ancak bu hak daha önceleri sözleşmeli personellere tanınmamaktaydı.21 Haziran 2018 Perşembe tarihli Resmi Gazete  yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında refakat izni hakkı 4 b li sözleşmeli personellerede tanındı.Sözleşmeli personeller çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yapılan düzenlemeye göre 4 b li sözleşmeli personellerin refakat iznine ilişkin hususlara aşağıda açıklanmıştır.

4 B li Sözleşmeli Personel Refakat İznini  Hangi Yakınları İçin Kullanabilir?

4 b li Sözleşmeli personel, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde refakat izni kullanabilecektir.

4 B li Sözleşmeli Personel Refakat İzni Kullanmak İçin Ne Yapmalıdır?

4 bli sözleşmeli personel refakat izni kullanabilmek için yukarıda sayılan yakınlarının refakat edilmediği takdirde hayati tehlikeye gireceğini veya yine bu yakınlarının ağır bir kaza geçirmiş olduğunu veya tedavisi uzun süren hastalık durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek zorundadır.Refakat izni için düzenlenecek olan sağlık raporunda ilgili durumlar özellikle belirtilmek zorundadır.

4 B Li Sözleşmeli Personel Refakat İzninde Ücret Alabilir mi?

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair usul ve esaslarda yer alan düzenlemeye göre 4 b li sözleşmeli personeller refakat izni süresince ücretlerini alabileceklerdir.Refakat izni ücretli bir izindir.Ancak bu personelin fiilen çalışmasına bağlı olarak ödenecek olan fazla çalışma ücreti nöbet ücreti gibi ödemeler refakat izninde ilgili personele ödenmeyecektir.

4 B li Sözleşmeli Personelin Ücretli Refakat İzin Süresi Ne Kadardır?

4 b li sözleşmeli olarak çalışan personellere verilecek olan refakat izni süresi en fazla 3 aydır.Bu üç aylık refakat izin süresinde yukarıda belirtiğimiz üzere sözleşmeli personele maaş ödemeleri yapılmaya devam edilir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir