Danıştay, Sözleşmeli Personelin Eş Durumundan Tayin Talebini Reddeden İdare Mahkemesi Kararını Bozdu

Danıştay, Sözleşmeli Personelin Eş Durumundan Tayin Talebini Reddeden İdare Mahkemesi Kararını Bozdu
125×125

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde görev yapan hemşirenin eşinin Gümüşhane belediyesinde şirket personeli olarak görev yapması nedeniyle Gümüşhane’deki bir sağlık kurumuna atanma isteği idare tarafından reddedildi.


Hemşirenin bağlı olduğu sendika tarafından açılan davada ise yerel mahkeme idarenin işlemini iptal etmedi.   İdare Mahkemesi kararına karşı Danıştay’a temyiz başvurusu yapıldı.

Temyizi görüşen Danıştay 2. Dairesi verdiği kararda hemşirenin sözleşmeli iken kadroya geçmesi nedeni ile 5 yıl başka kurum ve kuruluşlara naklinin yapılamayacağından dolayı idarenin tayin talebinin reddettiğine dikkat çekti.

Danıştay kararında her ne kadar böyle bir düzenleme olsa da Anayasa ve uluslararası düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde temel amacın aileyi parçalanmaktan kurtarmak, bireyleri bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu sağlamak olduğuna vurgu yapıldı. Aksi bir uygulamanın günümüz evrensel anlamda kabul görmüş sosyal ve hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmayacağına dikkat çekilerek hemşire üyemizin talebinin reddedildiği Sivas İdare mahkemesinin kararının bozulmasına hükmedildi.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir