Yöneticiliğe Vekaleten Atananlara Ödenecek Ek Ders Ücreti

Yöneticiliğe Vekaleten Atananlara Ödenecek Ek Ders Ücreti
125×125

Okul müdürlüğü veya müdür yardımcılığı görevlerine vekaleten atama yapılabildiği gibi bu görevler geçici görevlendirme yoluyla da yaptırılabilmektedir. Söz konusu görevlere vekaleten atanan veya  geçici görevli olarak okul müdürü veya müdür yardımcılığı görevlerini yürüten kişilere ödenecek ek ders ücreti konusunda bilgi vermeye çalışacağız.

Vekalette Ek Ders Ücreti

Eğitim kurumu yöneticiliklerine vekalet halinde ödenecek ek ders ücreti, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 22/2 inci maddesinde düzenlenmiştir. Karar’ın 22/2 inci maddesine göre, boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine vekaleten atananlara, vekaletleri süresince yalnızca vekalet edilen göreve ilişkin ek ders ücreti, vekalet görevinde bulunulan eğitim kurumu tarafından ödenir. Vekaleten eğitim kurumu yöneticiliğine atananların ek ders ücreti alabilmeleri için , sınav şartı öngörülenler için (bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşımaları gerekmektedir. Ayrıca, atamanın asili atamaya yetkili amir tarafından yapılması gerekmektedir. Dolu kadroya vekaleten atamalarda ise vekaleten atanan kadroya ati ek ders ödemesinden faydalanma imkanı yoktur.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, eğitim kurumu yöneticiliğine vekaleten atananlara ek ders ödenmesi için;

1-Vekalet edilen kadronun boş olması gerekmektedir. Boş kadro ile ifade edilmek istenilen bir kadroda görev yapan memurun artık o kadro ile bağının kopmasıdır. Memurun ölümü, istifası, emekli olması, başka kadroya atanması, memurluktan çıkarılması gibi hallerde memurun kadrosuyla ilişkisi kesilir. Dolayısıyla, bu kadrolara vekalet edilmesi halinde boş kadroya vekalet edilmiş olur.

2-Vekilin sınava girme şartı dahil asilde aranan şartları taşıması gerekir.  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yönetici olarak atanmak için aranan şartları taşımayan kişilere ek ders ödenmez.

3-Atamanın asili atamaya yetkili amir tarafından yapılması gerekir.

Geçici Görevlendirmede Ek Ders Ücreti

Eğitim kurumu yöneticilerine bir üst yöneticilik görevi geçici görevle yaptırılabileceği gibi öğretmenlere de eğitim kurumu yöneticiliği geçici görevle yaptırılabilir. Bu iki durumda ödenecek ek ders ücreti farklılık göstermektedir.

1-Üst yöneticilik görevini geçici görevle yürütenlerin ek ders ücreti

Eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yaparken bir üst yöneticilik görevini yürütmek için geçici görevlendirilenlere ödenecek ek ders ücreti ile ilgili 4 üncü dönem toplu sözleşmesinde hüküm bulunmaktadır. Toplu Sözleşmenin , Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlıklı kısmın 5 inci maddesinde geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücretine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, eğitim kurumlarında 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.

Toplu sözleşme hükmüne göre üst yöneticilik görevini yürütmek üzere geçici görevlendirilenlere, geçici görevli olarak yürüttükleri üst yöneticilik kadrosuna  ait ek ders ücreti ödenir. Örneğin, müdür başyardımcısı iken okul müdürü olarak geçici görevlendirilen personel okul müdürüne ait ek ders ödemesinden faydalanır. Üst yöneticilik görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilenler ayrıca geçici görevle yürüttükleri görev için toplu sözleşmeyle verilen ilave ek ders ödemelerinden de faydalanırlar.

2-Yönetici olarak görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücreti

Eğitim kurumu yöneticiliği görevini yürütmek üzere geçici görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücreti, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 16/2 inci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre, geçici görevlendirilen öğretmenlere 18 saat ek ders ödenir. Geçici görevli olarak yürüttüğü yöneticilik görevinden dolayı bundan başka ek ders ücreti ödenmez.

4 üncü dönem toplu sözleşmede geçici görevle yöneticilik görevini yürüten öğretmenler lehine  herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir