Öğretmenlerin KPSS Sınav Geçerlilik Süresi Değişti

Öğretmenlerin KPSS Sınav Geçerlilik Süresi Değişti
125×125

Bilindiği üzere KPSS sınavında alınan puanların geçerlilik süresi öğretmen adaylarında 1 sene ile sınırlıydı.Öğretmenlerin atamaya esas KPSS puanları hersene yapılan yeni  Eğitim Bilimlerine ilişkin KPSS sınavına kadar geçerli oluyor ve ilgili yılda aldığı puanla yeni KPSS sınavına kadar atanamayan öğretmen adayı yeniden sınava girmek zorunda kalıyordu.Bu günkü resmi gazetede yayımlanan değişiklik ile öğretmen adaylarının kpss geçerlilik süresinde yer alan 1 yıl ibaresi yürürlülükten kaldırılmıştır.Buna göre 2017 yılı KPSS sınavına katılan bir öğretmen adayı 2018 yılında yapılan KPSS sınavından sonraki atamalara da başvuru yapabilecektir.

15 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazetede şu düzenleme yayımlanmıştır:

“Madde 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.”

Yapılan düzenlemeden önceki yönetmelik maddesinde yer alan ibare aşağıda gösterilmiştir.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’in 11. maddesi şu şekildedir:

“Madde 11 – KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.”

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir