Öğretmenlere 2018 Yılında Ödenecek Sınav Görev Ücreti

Öğretmenlere 2018 Yılında Ödenecek Sınav Görev Ücreti
125×125

Milli Eğitim Bakanlığı Sınavlarında Görevlendirilenlere Ödenecek Ücret

Kamuda görevli öğretmenlere ve diğer personele zaman zaman sınavlarda görev verilmektedir. Sınav görevi karşılığında ise ilgililere belli bir ücret ödenmektedir.  Bu çalışmamızda sınavlarda görevlendirilecek personele ödenecek ücret hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlarda görev yapan öğretmenlerin sınav ücretlerinin hesabında 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar uygulanmaktadır. Söz konusu usullerde sınavlarda görev yapacaklar için verilebilecek üst gösterge rakamları belirlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı bu gösterge oranını geçmemek şartıyla kişilerin sınav ücretinin hesabında kullanacak gösterge rakamını  belirler. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır. Sınavlarda görev yapan öğretmenlere ayrıca ek ders ücreti ödenmez. 2018-2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede sınav ücretlerinin belirlenmesine dair düzenlemeler bu şekildedir.

Merkezi sınavlarda görev yapacak personele uygulanacak gösterge rakamları belirlenmiş olup aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  Görevli personele ödenecek sınav ücreti görevine ait gösterge rakamının aylık maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur.

GÖREV GÖSTERGE
BİNA YÖNETİCİSİ1900
BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI1700
SALON BAŞKANI1650
GÖZETMEN1600
YEDEK SALON GÖREVLİSİ1200
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN2000

Buna göre, 2018 yılı ilk altı aylık dönemde yapılan sınavlarda görev alacak personele ödenecek sınav ücretleri aşağıda yer almaktadır.

GÖREV GÖSTERGE MAAŞ KATSAYISINET ÜCRET
BİNA YÖNETİCİSİ19000,108550173,74
BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI17000, 108550155,45
SALON BAŞKANI16500, 108550150,88
GÖZETMEN16000, 108550146,30
YEDEK GÖZETMEN12000, 108550109,73
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN20000, 108550182,88

Kişiye ödenecek net ücret hesaplanırken brüt ücret üzerinden gelir ve damga vergisi düşülür. Böylece kişiye ödenecek net sınav ücreti tutarına ulaşılır.

Öğretmenler sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu sınavlarda değil aynı zamanda ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlarla Açıköğretim Fakültesi sınavlarında da görev almaktadır.  AÖF sınavlarında salon başkanı için görev yapanlara 100-TL, gözetmen olarak görev yapanlara ise 90-TL ödenmektedir. ÖSYM sınavlarında görev yapanlara ödenecek sınav ücreti aşağıda yer almaktadır.

ÖSYM Sınavlarında Görev Yapacak Personele 2018 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Ödenecek Ücret

Milli Eğitim Bakanlığı merkezi sınavlarında görevlendirilenlere ödenecek ücret ile aynı usulde hesaplanıp ödenmektedir. ÖSYM sınav ücretlerinin tek farkı bazı görevlere uygulanacak gösterge rakamlarıdır. Aşağıdaki tabloda ÖSYM sınavlarında görevlendirilenlere ödenecek sınav ücreti hesabında uygulanacak gösterge rakamları yer almaktadır.

GÖREV GÖSTERGE
BİNA SINAV SORUMLUSU3000
BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI2000
BİNA YÖNETİCİSİ2000
BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI1800
SALON BAŞKANI1800
GÖZETMEN1500
YEDEK GÖZETMEN1200
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN2000

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ödenecek net sınav ücreti ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

GÖREV GÖSTERGEMAAŞ KATSAYISINET ÜCRET
BİNA SINAV SORUMLUSU30000, 108550274,33
BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI20000, 108550182,88
BİNA YÖNETİCİSİ20000, 108550182,88
BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI18000, 108550164,59
SALON BAŞKANI18000, 108550164,59
GÖZETMEN15000, 108550137,16
YEDEK GÖZETMEN12000, 108550109,73
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN20000,108550182,88

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir