Müdür Yetkili Öğretmen

Müdür Yetkili Öğretmen
125×125

İlköğretim kurumlarının bağımsız müdürlük şeklinde kurulması ve ayrı sınıflarda öğretim yapılması esastır. Ancak öğrenci yetersizliği, coğrafi zorluklar gibi sebeplerle bunun sağlanamadığı durumlar olmaktadır. Bu durumda birden fazla sınıf bir ya da iki derslikte toplanıp eğitim verilir. Birleştirilmiş sınıflarda eğitim veren ve/veya müdürlük norm kadrosu verilmeyen okullarda görevlendirilen öğretmenlerden birisi müdür yetkili olarak görev yapar.  Bu şekilde görevlendirilen öğretmenler hem asli işi olan öğretmenliği hem de müdürlük görevini bir arada yürütürler.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 42 inci  maddesinde bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilkokullarda sınıf öğretmenlerinden birisinin müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirileceği hükme bağlanmıştır. Müdür yetkili öğretmen, müdürün görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir. Sınıf öğretmeni dışındaki bir branş öğretmeninin ilkokullarda müdür yetkili öğretmen olarak görev yapması mümkün değildir.

Müdür yetkili öğretmenlerle ilgili bir düzenleme de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinde yer almaktadır. Söz konusu yönetmeliğe göre, müdür yetkili öğretmen olarak atama yapılabilmesi için okulun müdür norm kadrosunun bulunmaması gerekmektedir. Bu okullarda görevli öğretmenlerden birisi öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilir. Bu görevlendirmeyi yapma yetkisi valiye aittir. Atama teklifi ise il milli eğitim müdürü tarafından yapılmak zorundadır. Müdür yetkili öğretmen olarak atanacak personelin tayininde idareye takdir yetkisi tanınmıştır. Uygulamada okullardaki en kıdemli öğretmen müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilir. Ancak idareler uygulamanın aksine görevlendirme de yapabilir.

Müdür yetkili öğretmenler, müdüre ait yönetim hizmetlerini yürütmekle birlikte mevzuata göre yönetici sayılmamaktadır. Bu sebeple de çeşitli düzenlemelerde yöneticilere sağlanan imkanlardan faydalanamamaktadırlar. Okullarda hem öğretmenlik hem de yöneticilik görevi yürüten müdür yetkili öğretmenlerin, görev yaptıkları süre zarfında yöneticilere tanınan haklardan da faydalanmaları gerektiğini düşünmekteyiz.

Benzer yazılar

1 Yorum

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir