Milli Eğitimde Çalışan Geçici İşçilerin İlave Tediyesi

Milli Eğitimde Çalışan Geçici İşçilerin İlave Tediyesi
125×125

Milli Eğitimde Çalışan Geçici İşçilerin İlave Tediyesi

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan taşeron firmalar aracılığı ile çalışan işçiler 696 sayılı KHK ile kamu kurumlarında 4 D kadrolu işçi statüsüne geçirildiler.Yine aynı khk ile yapılan düzenleme ile kamu kurumlarında geçici işçi kadrolarında çalışan ve yılda 12 aydan az çalışan işçilerinde  kamudaki geçici işçi kadrolarına geçişi sağlanmıştır.Kamuda geçici işçi kadrolarında çalışan işçilerin en fazla çalışmış olduğu kamu kurumlarından biriside Milli Eğitim Bakanlığıdır.MEB çalışan işçiler tarafından sitemize yöneltilen en fazla sorulardan birisi geçici işçilerin ilave tediye hakkı olup olmadığı hususundadır.Bu yazımızda Milli Eğitim Bakanlığında (MEB)  Geçici işçi kadrosunda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulunacağız.

İlave tediyelerin ödenmesine ilişkin yasal mevzuat 6772 sayılı yasa ile belirlenmiştir.

6772 sayılı Kanunun 1’inci maddesinde sayılan Devlet ve ona bağlı kurumların İş Kanunu kapsamına giren girmeyen tüm işyerlerindeki, İş Kanununun 1’inci maddesindeki tanıma göre işçi sayılan herkes ilâve tediyeden yararlanacaktır.

6772 sayılı Kanunun 1’inci maddesi 4857 ve 1475 sayılı İş Kanunundan önceki İş Kanununa atıfta bulunmuştur. 4857 sayılı İş Kanununun 2’nci maddesinde işçi “bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi” olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla bir iş sözleşmesine dayanarak, 6772 sayılı Kanunun 1’inci maddesinde belirtilen kurumlarda çalışan her işçiye ilâve tediye ödemesinin yapılması gerekir.

Kanun maddesinde yer alan tanımdan hareketle Milli Eğitim Bakanlığında çalışan geçici işçiler 6772 sayılı kanun kapsamında yer almakta olduğundan   ilgili kişilere de geçici işçi olarak çalıştıkları dönemlerle orantılı olarak ilave tediye ödemesi yapılması gerekmektedir.

2018 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı  Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 08.06.2018 tarihli yazı ile 2018 yılında geçici işçilerin 12 ay çalışmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.İlgili yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Bu nedenle 2018 yılı için MEB te çalışan geçici işçiler diğer taşerondan kadroya geçen  işçilerde olduğu gibi 2018 yılı için 39 gün üzerinden ilave tediye ödemesi almaları gerekmektedir.2019 yılında ise yıl içerisinde çalışmış oldukları günlerin yıllık ilave tediye ödeme günü olan 52 güne orantılanması sonucunda bulunacak gün kadar ilave tediye ödemesi yapılması gerekmektedir.

Geçici işcilere ödenecek olan ilave tediyelere ilişkin olarak Sayıştay Başkanlığı ve Yargıtay Başkanlığınca verilmiş olunan örnek kararlar yazımız ekindedir.

Sayıştay Başkanlığının 04.04.1985 tarihli ve 1985/2 esas nolu ve 4491/2 karar nolu kararında “6772 sayılı Kanunun 1’inci maddesi kapsamına giren ödemelerin ilişkin olduğu yıla ait hizmet süreleri toplamı bir yıldan az olan geçici ve sürekli işçilere yapılacak ilave tediyelerin o yıl içindeki hizmet süreleri ile orantılı bir şekilde ödenmesi gerektiği kararı verilmiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2011/47206 esas nolu ve 2011/39092 karar nolu ictihat kararınında da üniversitede geçici işçi kadrosunda çalışan işçiye ilave tediye ödemesi yapılmaması gerekçesi ile açılan dava karara bağlanmış ve ilgili kararın gerekçesinde “

……………….B. İşçi yönünden kapsama gelince: İş Kanunu kapsamına girsin girmesin, yukarda belirtilen devlet ve ona bağlı kurumlarda İş Kanunu’nun 1. maddesindeki tanıma göre işçi sayılan herkes bu alacaktan yararlanacaktır. Kanun, 4857 ve 1475 sayılı İş Kanunu’ndan önceki İş Kanunu’na atıfta bulunmuştur. 4857 sayılı İş Kanunu işçi tanımına 2. madde de yer vermiştir. Buna göre “bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi” denir. O halde bir iş sözleşmesine dayanarak, yukarıda belirtilen kurumlarda çalışan her işçiye ilave tediye ödemesinin yapılması gerekir.”  şeklinde açıklama yapılarak geçici işçi kadrosunda çalışan kişilere de ilave tediye ödenmesi yönünde karar verilmiştir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir