MEB’den Temininde Güçlük Zammı Yazısı

125×125

Milli Eğitim Bakanlığı, temininde güçlük zammı konusunda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sorulan bir soruya cevap verdi. Bakanlık cevabi yazısında; anadolu statülü eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler, yabancı dil öğretmenleri ve fen grubuna dâhil ders öğretmenleri ile fen liselerinde görev yapan yöneticiler ve fen grubuna dâhil ders öğretmenlerinin tamamının sınav kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın ve ayrıca bir onay alınmasına gerek olmaksızın söz konusu temininde güçlük zammından yararlandırılmaları gerektiği yönünde görüş bildirdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü

Sayı : 28892082-840-E.6921216                                                                                                  04 04.2018

Konu: Temininde Güçlük Zammı

İSTANBUL VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi . 03.04.201K tarih ve 31520825-622.02-E.6727926 sayılı yazınız.

 İliniz Pendik ilçesi Pendik Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapan yöneticiler, fen grubuna dahil ders öğretmenleri ve yabancı dil öğretmenlerinin, anadolu liselerinde görevli yöneticiler ile bazı alan öğretmenleri için (500) puana kadar öngörülen temininde güçlük zammından yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususunda tereddüte düşüldüğüne ilişkin ilgi yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği gibi, 05.05.2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara ekli I Sayılı Cetvelin (D) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Bölümünde, eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin yararlanacağı  zam göstergeleri belirlenmiştir. Bu belirlemede, fen ve anadolu liselerinde görev yapan yöneticiler ile bazı alan öğretmenlerine ilgili bakanca tespit edilecek değerlendirmeye göre seçilmek suretiyle (500) puana kadar temininde güçlük zammı ödeneceği vurgulanmıştır.

Bu bağlamda, Bakanlığımızca her yıl hazırlanıp teşkilatımıza duyurulan “Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Zam ve Tazminatlarına Ait Onaylı Cetveller”‘in ilgili bölümünde, söz konusu temininde güçlük zammında ilişkin göstergeye de yer verilmektedir.

Bu çerçevede, anadolu statülü eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler, yabancı dil öğretmenleri ve fen grubuna dâhil ders öğretmenleri ile fen liselerinde görev yapan yöneticiler ve fen grubuna dâhil ders öğretmenlerinin tamamının sınav kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın ve ayrıca bir onay alınmasına gerek olmaksızın söz konusu temininde güçlük zammından yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir