MEB’den Özel Eğitim Branşı/Sınıf Öğretmenlerine Nöbet Görevi Ek Ders Ücreti Yazısı

MEB’den Özel Eğitim Branşı/Sınıf Öğretmenlerine Nöbet Görevi Ek Ders Ücreti Yazısı

Bir sendika tarafından yapılan başvuruya Milli Eğitim Bakanlığı’nca gönderilen cevabi yazıda özetle “Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmenler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıflarda görevli öğretmenlere; ilgili mevzuatına göre kendilerine verilmiş nöbet görevi bulunması ve bu görevi eksiksiz olarak fiilen yerine getirmeleri durumunda haftada 3 saati geçmeyecek şekilde ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.” denilerek özel eğitim branşı/sınıfı öğretmenlerine, nöbet ücretlerine karşılık ödenen 3 saat ek ders ücretinin %25 fazlasıyla ödenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

 

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : 28892082-869-E. 22271810                                                                                                  21.11.2018

Konu : Ek Ders Ücreti

TÜRKİYE EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ KOLU KAMU ÇALIŞANLARI

SENDİKASI GENEL MERKEZİNE

Talatpaşa Bulvarı No:160Kat:6 Cebeci/ANKARA

İlgi : 15.11.2018 tarihli ve GMT.430.00/977 sayılı yazınız.

Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmenler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıflarda görevli öğretmenlere, nöbet görevlerine bağlı olarak ödenen ek ders ücretlerinin de %25 fazlasıyla ödenmesi gerektiği hususunda valiliklere talimat verilmesine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Görüleceği üzere hükümde, özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik açılan özel sınıflarda görevli öğretmenlerin ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenmesinde, eğitim faaliyetleri yönüyle herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

Diğer taraftan, 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün 21’inci maddesinde; “Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile Öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmenler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan Özel sınıflarda görevli öğretmenlere; ilgili mevzuatına göre kendilerine verilmiş nöbet görevi bulunması ve bu görevi eksiksiz olarak fiilen yerine getirmeleri durumunda haftada 3 saati geçmeyecek şekilde ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Konu hakkında Bakanlığımızdan görüş soran il millî eğitim müdürlüklerine yukarıda belirtildiği şekilde açıklama yapılmaktadır. Ancak, bu yönde Bakanlığımıza yoğun bir başvuru olmadığından konu hakkında genel bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir