MEB’den Norm Kadro Yönetmeliği Değişikliği

MEB’den Norm Kadro Yönetmeliği Değişikliği
125×125

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan düzenlemeyle;

-Millî Eğitim Bakanlığına bağlı değişik tür ve derecedeki birden fazla okul ve kurum ile bunlara bağlı pansiyon, yatakhane, yemekhane, kütüphane, spor alanları, rehberlik ve sağlık ünitesi, konferans salonu, çok amaçlı salon ve benzeri yerleri içerisinde bulunduran alandan oluşan eğitim kampüslerine bir adet müdür kadrosu verilecek. Bu düzenleme yönetmeliğin önceki halinde de mevcuttu. Bu maddeye aynı eğitim kampüsü içinde yer alan diğer eğitim kurumlarına ayrıca müdür norm kadrosu verilmeyeceğine dair ibare eklendi.

-Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmemesi yönünde hüküm getirildi.

-Eğitim kampüsü içinde bulunan her bir eğitim kurumuna ilave bir müdür yardımcısı norm kadrosu verilmesine dair düzenleme yapıldı.

-Yönetmeliğin norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar başlıklı 21 inci maddesinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik her derecedeki özel eğitim kurumları ile Devlete ait ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ana okullarında rehber öğretmenlere ilave norm kadro verilmesinde dikkate alınması gereken öğrenci sayılarını düzenliyor.

-Eğitim kampüsü içerisinde yer alan her bir eğitim kurumunun müdür yardımcısı norm kadrosu birbirinden bağımsız olarak belirlenecek. Eğitim kampüsü içerisinde birden fazla özel eğitim kurumunun yer alması halinde ise bu özel eğitim kuramlarının öğrenci sayıları birlikte değerlendirilerek müdür yardımcısı norm kadrosu öğrenci sayısı en fazla olan özel eğitim kurumuna verilecektir.

-Eğitim kampüslerinde yer alan öğretmen kadrolarının norm kadrosu belirlenirken yönetmelik hükümleri esas alınarak belirleme yapılacaktır.

Karar Sayısı : 2017/10939

Ekli “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 2/10/2017 tarihli ve 15575024 sayılı yazısı üzerine, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı ve 38 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1-16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve öğretmenlerinin Noım Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Eğitim kampüsü için bir müdür norm kadrosu verilir. Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumlan için ayrıca müdür norm kadrosu verilmez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir,

“(2) Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmez.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Eğitim kampüsü içerisinde yer alan her bir eğitim kurumuna,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Her derece ve türdeki özel eğitim kurumlarına (aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim veren özel eğitim kunımlarından öğrenci sayısı fazla olana verilmek üzere), toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1,

b) İlkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve anaokullarmda öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,”

“(3) Özel eğitim kuramlarında öğrenci sayısının 100 ve 100’ün katlarına, diğer eğitim kuramlarında ise öğrenci sayısının 500 ve 500’ün katlarına ulaşması hâlinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni nonn kadrosu daha verilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7> Eğitim kampüsü içerisinde yer alan her bir eğitim kurumunun müdür yardımcısı norm kadrosu, bu Yönetmelikte eğitim kuramlarının tür ve derecelerine göre öngörülen kriterler esas alınarak birbirinden bağımsız olarak belirlenir. Eğitim kampüsü içerisinde birden fazla özel eğitim kurumunun yer alması halinde bu özel eğitim kuramlarının öğrenci sayıları birlikte değerlendirilerek müdür yardımcısı norm kadrosu öğrenci sayısı en fazla olan özel eğitim kurumuna verilir.

(8) Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kuramlarının öğretmen norm kadrosu, bu Yönetmelikte öğretmenler için öngörülen kriterler dikkate alınarak belirlenir.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir