MEB’den Görevine İade Edilen İdarecilerin Ek Ders Ücreti Görüşü

MEB’den Görevine İade Edilen İdarecilerin Ek Ders Ücreti Görüşü
125×125

Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL Komisyonu kararı ile  göreve iade edilen idarecilerin eski görevlerine iade edilmeleri halinde geçmiş döneme ait ek ders ücretlerini alabileceklerine, öğretmen olarak atanmaları halinde ise geçmiş döneme ait ek ders ücretlerini alamayacaklarına dair yazı yayımladı.

 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı:28892082-869-E.14799858          16.08.2018

Konu:….

 

İliniz Merkez …. Anadolu Lisesinde müdür başyardımcısı olarak görev yapmakta iken görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan ….’ın, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kararı ile öğretmen olarak atamasının yapıldığı ve İliniz Merkez Cumhuriyet Anadolu Lisesinde göreve başladığından bahisle; ilgilinin, görevde bulunmadığı sürelere tekabül eden ek ders ücretinin geriye dönük olarak ödenip ödenemeyeceğine ilişkin 13 Ağustos 2018 tarihli ve 46600286-900-E.14600996 sayılı yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği gibi, 7075 sayılı Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında; ”…Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.” hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10’uncu maddesinde; Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları yöneticilerinin, okullarının tür ve özelliklerine göre ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında haftada kaç saat ek ders ücretinden yararlandırılacakları belirlenmiş, aynı Kararın 25’inci maddesinin birinci fıkrasında ise; ”Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır…” hükmü yer almaktadır.
Bu çerçevede, yöneticiler bakımından ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinin kadrolarına bağlı olarak ödendiği dikkate alındığında, kamu görevinden çıkarıldıktan sonra doğrudan görevden alındığı sırada yürüttüğü yöneticilik görevine döndürülmüş olanların, görevde bulunmadıkları sürelere ilişkin ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği; yöneticilerden haklarındaki kamu görevinden çıkarılma kararı kaldırıldıktan sonra başka bir yöneticilik görevine veya öğretmenliğe atanmış olanların ise söz konusu ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Ahmet AYTAÇ
Bakan a.
Daire Başkanı

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir