Ders Niteliğinde Yönetim Görevi Kapsamında Kimlere Ek Ders Ücreti Ödenir?

Ders Niteliğinde Yönetim Görevi Kapsamında Kimlere Ek Ders Ücreti Ödenir?
125×125

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere girmiş oldukları ders mukabili ek ders ücreti ödenmektedir. Bununla birlikte mevzuatın izin verdiği zaman derse girmedikleri halde ek ders ücretinden faydalandıkları durumlar da olmaktadır. Bunlardan birisi de ders niteliğinde yönetim görevidir. Ders niteliğinde yönetim görevi sayılan fiilleri yapan personele ek ders ücreti ödenir.

Hangi görevlerin ders niteliğinde yönetim görevi sayılacağına dair düzenlemeler Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da yer almaktadır.  Karar’da ilgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevler ders niteliğinde yönetim görevi olarak kabul edilmektedir. Mevzuatta yer alan düzenlemelere ders niteliğinde yönetim görevi sayılan durumlar aşağıda sıralanmıştır.

-Tam yıl tam gün eğitim yapan okul ve kurumlarına müdür ve müdür başyardımcılarına,  haftada 30 saati ders niteliğinde yönetim görevi sayılır. Bu madde kapsamından tam yıl tam gün eğitiminin fiilen yapıldığı süreyle sınırlı olmak kaydıyla faydalanılır. Aynı şekilde bu okullarda görev yapan müdür ve müdür başyardımcılarının da ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ödenecek ek ders ücretinden faydalanması için görevlerini fiilen yapması gerekir. Tam gün tam yıl eğitim ifadesinden meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fizikî kapasitelerinden azamî derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere 07.00-24.00 saatleri arasında fiilen yapılan eğitim ve öğretim anlaşılır.

-Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saati ders niteliğinde yönetim görevi sayılır. Bu okullarda görevli müdür ve müdür başyardımcılarının ek ders ücretinden yararlanabilmeleri için görevlerini fiilen görev yapmaları gerekmektedir.

-Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, kız ve erkek teknik öğretim, ticaret ve turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumlan ile okul öncesi eğitim kurumlan müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 25 saati ders niteliğinde yönetim görevi sayılır. Görevin fiilen yapılması gerekliliği bu madde de geçerlidir.

– Yukarıda sayılanların dışındaki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okullarının müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 20 saati ders niteliğinde yönetim görevi sayılır. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın bu hükmüne göre ödenen ek ders ücretine 4 üncü dönem toplu sözleşmesi ile haftalık 4’er saat ilave yapılmıştır. Toplu sözleşme hükmü gereğince müdür ve müdür başyardımcılarının  haftada 24 saati ders niteliğinde yönetim görevi sayılacaktır. Bu ödemeden yararlanacak kişinin görevini fiilen yürütmesi gerekmektedir.

– Yatılı ve    pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının  haftada 28 saati      ders niteliğinde yönetim görevi sayılır. Bu okulların  diğer müdür   yardımcılarının ise haftada 22 saati ders niteliğinde yönetim görevi sayılır.

-Her  türdeki anadolu liseleri, fen liseleri,    sosyal  bilimler liseleri, spor liseleri,  kız ve erkek teknik öğretim, ticaret ve turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları  müdür yardımcılarının haftada 20 saati fiilen görev yapmak koşuluyla ders niteliğinde yönetim görevi sayılır.

-Yukarıda yer  alanların dışındaki örgün ve yaygın eğitim kurumlan ile azınlık okulları müdür yardımcılarının haftada 18 saati fiilen görev yapmaları koşuluyla ders niteliğinde yönetim görevi sayılır. 4 üncü dönem toplu sözleşmesiyle bu madde kapsamında ödenecek ek ders saatine 1 saat ilave yapılması kararlaştırıldığı için toplu sözleşme dönemi boyunca müdür yardımcılarının haftada 19 saati ders niteliğinde yönetim görevi sayılacaktır.

-Müdür yetkili öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerinde haftada 12 saati, ders yılı içerisinde ise haftada 3 saati, görevin fiilen yerine getirilmesi koşuluyla ders niteliğinde yönetim görevi sayılır.

– Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlan rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saati görevin fiilen yapılması şartıyla ders niteliğinde yönetim görevi kabul edilir.

-Rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 15 saati ders niteliğinde yönetim görevi kabul edilir. Görevin fiilen yerine getirilmesi şarttır.

– Olgunlaşma enstitülerinin öğrenci bulunmayan “Araştırma”, “Tanıtım ve Pazarlama” ve “Tasarım” bölümlerinde görevli öğretmenlerin ders yılı süresince haftada 15 saati de görevin fiilen yerine getirilmesi halinde ders niteliğinde yönetim görevi sayılır.

Ders niteliğinde yönetim görevi ödenmesi için görevin fiilen yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Ayrıca kişinin durumu bu maddede yer alan düzenlemelerden birden fazla özelliğe uyuyorsa sadece miktar olarak fazla olan ödemeden faydalanabilir. Ders niteliğinde yönetim görevi kapsamında birden fazla madde kapsamında ödeme yapılması mümkün değildir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir