Boş Derse Giren Nöbetçi Öğretmelere Ek Ders Verilir mi?

Boş Derse Giren Nöbetçi Öğretmelere Ek Ders Verilir mi?
125×125

Milli Eğitim Bakanlığı, Bir sendika tarafından yapılan başvuru sonucunda nöbetçi öğretmenlerin boş geçen derslere derse girmeleri durumunda ek ders ücretlerinin ödenmesine karar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı görüş yazısına binaen artık boş geçen derse girmek üzere görevlendirilen nöbetçi öğretmenlere ek ders ücretleri görev  yaptıkları okul/kurum tarafından ödenecektir.

T.C.

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : 28892082-869-E. 15894000                                                                          10.09.2018
Konu : Nöbetçi Öğretmen

TÜRKİYE EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ KOLU KAMU ÇALIŞANLARI

SENDİKASI GENEL MERKEZİNE

Talatpaşa Bulvarı No: 160 Kat:6 Cebeci/ANKARA

İlgi : a) 22.03.2018 tarihli ve GMT.430.00/378 sayılı yazınız.

b)  06.09.2018 tarihli ve 28892082-869-E.l 5656956 sayılı yazımız,

c)  Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 07.09.2018 tarihli ve 45512797-45.01-E, 15809770 sayılı yazısı.

Nöbetçi öğretmenlerin boş geçen derslerde görev yapmaya zorlanmamaları, boş geçen dersleri okutmaları hâlinde ek ders ücretinden yararlandırılmaları, boş geçen derslerle ilgili Sendikanızca belirtilen taleplerin yerine getirilmesi ve konu hakkında valiliklere açıklama yapılmasına ilişkin ilgi (a) yazı incelenmiştir.

Konu hakkında, Genel Müdürlüğümüz tarafından Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne hitaben yazılan ilgi (b) yazı ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün ilgi (c) yazısının birer örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ahmet AYTAÇ.
Bakan a.

Daire Başkanı

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : 28892082-869-E. 15656956                                                             06.09.2018

Konu : Nöbetçi Öğretmen

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi ; Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kunımunun 26.06.2018 tarihli ve 86171061- 101,06.02.02- E. 11251 sayılı yazısı.

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası tarafından, nöbetçi öğretmenlerin boş geçen derslerde görev yapmaya zorlanmamaları, boş geçen dersleri okutmaları hâlinde ek ders ücretinden yararlandırılmaları, boş geçen derslerle ilgili taleplerinin yerine getirilmesi ve konu hakkında valiliklere açıklama yapılması hususunda Bakanlığımıza hitaben yazılan 22.03.2018 tarihli ve 378 sayılı yazıya 60 günlük yasal süre içinde cevap verilmediği gerekçesiyle, ilgili Sendikayı lemsilen Av. Dilek ATAK tarafından Kamu Denetçiliği Kuruımma yapılan başvuruya ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Evrak kayıtlarının incelenmesi sonucunda, adı geçen Sendikanın söz konusu yazısının Genel Müdürlüğünüzde bulunduğu anlaşıldığından, konunun da Genel Müdürlüğünüzce değerlendirilmesinin uygun olacağı düşüncesiyle ilgi yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Öte yandan, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5’inci maddesinde; Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlannda görevli öğretmenlerin aylıkları karşılığında haftada kaç saat ders okutmakla yükümlü oldukları, 6’ncı maddesinde ise aylık karşılığı ders görevini tamamlayanların haftada kaç saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları belirlenmiş; bu yükümlülüklerini önceliklc alanlarında, alanlarında ders bulunmayanların ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders okutmak suretiyle yerine getirebilecekleri hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede nöbetçi öğretmenlerden boş geçen derslere girenlerin, o günler için yürütülmesi öngörülmüş olan müfredatı aynı şekilde uygulamaları şartıyla, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi, aylık karşılığı ders görevinin üzerinde okuttukları derslerin ise söz konusu Kararda belirtilen saat sınırlarını geçmemek üzere ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak nöbetçi öğretmenlerin, ders okutmaksızın salt~öğretnıeni olmayan sınıfların sükunetini sağlamak üzere sınıfta bulunmalarının bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve konu hakkında Genel Müdürlüğünüzce Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılacak açıklamada, Genel Müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen görüşüne de yer verilmesini takdirlerinize arz ederim.

Ahmet AYTAÇ

Daire Başkanı

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir