4 B Sözleşmeli Öğretmen Evlilik Doğum Analık Süt İzni

4 B Sözleşmeli Öğretmen Evlilik Doğum Analık Süt İzni
125×125

4 B Sözleşmeli Öğretmen Evlilik Doğum Analık Süt İzni

Milli Eğitim Bakanlığında 4 B li Sözleşmeli öğretmen olarak çalışanların yıllık izin hakları varmı,sözleşmeli öğretmenlerin doğum izni ne kadar,sözleşmeli öğretmenlerin evlilik ve ölüm izinleri ,sözleşmeli öğretmenlerin mazeret izin hakkı,sözleşmeli öğretmenlerin süt izni v.b konularda 4 b li öğretmenlerin izinleri hakkında merak edilen hususları başlıklar halinde inceleyelim.

4 B Li Sözleşmeli Öğretmenlerin Yıllık İzin Hakkı Varmıdır?

Sözleşmeli öğretmenlerde kadrolu öğretmenlerde olduğu gibi yıllık izin hakkına sahip değildirler.Sözleşmeli öğretmenler ara tatilinde ve yaz tatilinde izinli sayılırlar.Eğitim öğretim döneminde ortaya çıkan ölüm,doğum,evlilik v.b mazeret durumunda bu mazeretlere bağlı olarak verilen izinleri kullanabilirler.

4 B li Sözleşmeli Öğretmenin  Doğum İzni Ne Kadardır?

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların doğuma bağlı olarak doğumdan önce sekiz hafta doğumdan sonrada 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olmak üzere ücretli izin verilir.Sözleşmeli öğretmenin ikiz üçüz gibi çoğul gebelik durumunda ise doğum öncesi ücretli izin süresine 2 hafta daha eklenir.Doktor raporu ile belgelendirmek kaydı ile sözleşmeli öğretmenler beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar görevlerine devam edebilirler.Doğum öncesi kullanılmayan izinler doğum sonrasında kullanılacak izinlere eklenir.

4 B li Sözleşmeli Öğretmenin  Süt  İzni Ne Kadardır?

Sözleşmeli öğretmenler ücretli doğum izninin bitim tarihinden itibaren süt izni kullanma hakkına sahip olurlar.Sözleşmeli öğretmenin süt izni ilk altı ay günde 3 saat ikinci altı ay ise günde 1,5 saattir.

4 B li Sözleşmeli Öğretmenin Babalık   İzni Ne Kadardır?

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların eşinin doğum yapması halinde 10 gün babalık izni kullanma hakkına sahiptirler.Sözleşmeli öğretmenin babalık izni eşinin doğum yaptığı tarihten itibaren başlar.Bu izin olaya bağlı bir izin olduğundan doğumdan sonra 15 gün 1 ay gibi bir süre geçtikten sonra bu iznin kullanılması mümkün değildir.

4 B li Sözleşmeli Öğretmenin Evlilik   İzni Ne Kadardır?

Sözleşmeli Öğretmen olarak görev yapanlar kendilerinin veya çocuklarının evlenmesi halinde 7 gün evlilik evlenme izni kullanma hakkına sahiptirler.Bu izinde evlilik tarihine göre verilir.Sözleşmeli öğretmenin nikah tarihi ile düğün tarihi farklı tarihlerde ise evlilik izni bu iki tarihten birinde verilebilir.Evlenme mazeretine bağlı olarak verilecek bu izinde nikah veya düğün tarihine göre verilecek olup bu tarihlerden belli bir süre geçtikten sonra evlilik izni verilmesi mümkün değildir.

4 B li Sözleşmeli Öğretmenin Ölüm  İzni Ne Kadardır?

Sözleşmeli öğretmenlerin eşinin ve çocuğunun ölmesi halinde 7 gün ölüm izni kullanma hakkı vardır.Ayrıca öğretmenin kendi anne,baba ve kardeşlerinin ölmesi durumunda veya sözleşmeli öğretmenin eşinin anne,baba veya kardeşinin ölmesi durumunda da 7 gün ölüm izni kullanma hakkı vardır.Bunun dışında sözleşmeli öğretmenin dede,nine,amca,dayı,hala,teyze v.b akrabalarının ölmesi halinde ölüm izni hakkı yoktur.

Sözleşmeli Öğretmenin Evlat Edinme İzin Hakkı

 Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

Sözleşmeli Öğretmenin Refakat İzin Hakkı

 Sözleşmeli öğretmen , bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli öğretmenin  refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde refekat izni kullanma hakları vardır.Refakat izni verilmesi öngörülen personel yakınlarının  bu hâllerinin  sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şarttır.İlgili durumaların sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi şartı ve sözleşmeli öğretmenin  isteği üzerine üç aya kadar ücretli izin verilir.

Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir