Müdür Yetkili Öğretmenlere Hangi Görevler Verilemeyecek?

Müdür Yetkili Öğretmenlere Hangi Görevler Verilemeyecek?
125×125

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, müdür yetkili öğretmenlere belleticilik görevi ve destek eğitim odalarında ders görevi verilmesinin uygun olmayacağı  yönünde görüş verdi.

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 10096465-869-E. 23990976
Konu : Müdür Yetkili öğretmenler                                                         12.12.2018

VAN VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a)Personel Genel Müdürlüğünün 05.12.2018 tarihli ve 23419424 sayılı yazısı

b) 07/07/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete’dc yayımlanan özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.

c) Milli Eğitim Bakanlığının 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesi

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli müdür yetkili öğretmenlere, belleticilik görevi ile destek eğitim odasında ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin ilgi (a) yazı ve ekleri incelenmiştir.

Personel Genel Müdürlüğünün ilgi (a) yazısında; “Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5 inci maddesinde, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin haftada aylık karşılığında okutmakla yükümlü olduktan ders saati sayısı, 6’ncı maddesinde de haftada kaç saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutabilecekleri belirlenmiştir.

Aynı Kararın 13 üncü maddesinde ise; “(1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti (/denir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3 *ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez.

(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez ” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, ilgi (e) Genelgenin 8 inci sırasında; “Okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile bu yönetim görevlerine vekâleten atanmış olanlara belleticilik görevi verilmeyecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

İlgi (b) Yönetmeliğin destek eğitim odası başlıklı 25 inci maddesinin (ğ) bendinde “Okul müdürü ve müdür yardımcıları destek eğitim odalarında görevlendirilmez.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, yönetici kimlikleri göz önünde bulundurulduğunda, müdür yetkili öğretmenlere belleticilik görevi ve destek eğitim odalarında ders görevi verilmesinin uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.

Gerekli iş ve işlemlerin yapılan açıklamalar ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ahmet Emre BİLGİLİ

Bakan a.

Genel Müdür

Ek: İlgi (a) yazı

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir