2019 Yılı Temmuz Aralık Dönemi Sınav Görevi Ücretleri

2019 Yılı Temmuz Aralık Dönemi Sınav Görevi Ücretleri

Milli Eğitim Bakanlığı Sınavlarında Görevlendirilenlere Ödenecek Ücret

Kamuda görevli öğretmenlere ve diğer personele zaman zaman sınavlarda görev verilmektedir. Sınav görevi karşılığında ise ilgililere belli bir ücret ödenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlarda görev yapan öğretmenlerin sınav ücretlerinin hesabında 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar uygulanmaktadır. Söz konusu usullerde sınavlarda görev yapacaklar için verilebilecek üst gösterge rakamları belirlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı bu gösterge oranını geçmemek şartıyla kişilerin sınav ücretinin hesabında kullanacak gösterge rakamını  belirler. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır. Sınavlarda görev yapan öğretmenlere ayrıca ek ders ücreti ödenmez. 2018-2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede sınav ücretlerinin belirlenmesine dair düzenlemeler bu şekildedir.

Merkezi sınavlarda görev yapacak personele uygulanacak gösterge rakamları belirlenmiş olup aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  Görevli personele ödenecek sınav ücreti görevine ait gösterge rakamının aylık maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur. 2019 yılının ikinci altı aylık döneminde uygulanacak maaş katsayısı değiştiği için sınavlarda görevli personele ödenecek ücretlerde de değişiklik oldu.

GÖREV GÖSTERGE
BİNA YÖNETİCİSİ1900
BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI1700
SALON BAŞKANI1650
GÖZETMEN1600
YEDEK SALON GÖREVLİSİ1200
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN2000

Buna göre, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan sınavlarda görev alacak personele ödenecek sınav ücretleri aşağıda yer almaktadır.

GÖREV GÖSTERGE MAAŞ KATSAYISINET ÜCRET
BİNA YÖNETİCİSİ19000,138459221,61
BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI17000,138459198,28
SALON BAŞKANI16500,138459192,46
GÖZETMEN16000,138459186,62
YEDEK GÖZETMEN12000,138459139,97
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN20000,1384597233,28

Kişiye ödenecek net ücret hesaplanırken brüt ücret üzerinden gelir ve damga vergisi düşülür. Böylece kişiye ödenecek net sınav ücreti tutarına ulaşılır.

Öğretmenler sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu sınavlarda değil aynı zamanda ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlarla Açıköğretim Fakültesi sınavlarında da görev almaktadır.  AÖF sınavlarında salon başkanı için görev yapanlara 100-TL, gözetmen olarak görev yapanlara ise 90-TL ödenmektedir. AÖF sınavlarında görev yapan personele ödenecek tutar 2018 yılında da aynıydı. Söz konusu tutarda bir güncelleme yapılması halinde sitemizde duyurulacaktır.

ÖSYM sınavlarında görev yapanlara ödenecek sınav ücreti aşağıda yer almaktadır.

ÖSYM Sınavlarında Görev Yapacak Personele 2019 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Ödenecek Ücret

Milli Eğitim Bakanlığı merkezi sınavlarında görevlendirilenlere ödenecek ücret ile aynı usulde hesaplanıp ödenmektedir. ÖSYM sınav ücretlerinin tek farkı bazı görevlere uygulanacak gösterge rakamlarıdır. Aşağıdaki tabloda ÖSYM sınavlarında görevlendirilenlere ödenecek sınav ücreti hesabında uygulanacak gösterge rakamları yer almaktadır.

GÖREV GÖSTERGE
BİNA SINAV SORUMLUSU3000
BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI2000
BİNA YÖNETİCİSİ2000
BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI1800
SALON BAŞKANI1800
GÖZETMEN1500
YEDEK GÖZETMEN1200
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN2000

2019 yılı Temmuz-Aralık döneminde ödenecek net sınav ücreti ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

GÖREV GÖSTERGEMAAŞ KATSAYISINET ÜCRET
BİNA SINAV SORUMLUSU30000,1384597349,92
BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI20000,1384597233,28
BİNA YÖNETİCİSİ20000,1384597233,28
BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI18000,1384597209,95
SALON BAŞKANI18000,1384597209,95
GÖZETMEN15000,1384597174,96
YEDEK GÖZETMEN12000,1384597139,97
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN20000,1384597233,28

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir