Vergi Dairesi Müdürlükleri Defterdarlık Birimi Olmaya Devam Edecekler

Vergi Dairesi Müdürlükleri Defterdarlık Birimi Olmaya Devam Edecekler
125×125

Gelir İdaresi Başkanlığı teşkilat yapısı görev ve yetkilerine ilişkin düzenleme 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmişti. Söz konusu kararnamede Başkanlığın taşra teşkilatının doğrudan merkez bağlı vergi  dairesi başkanlıkları ile vergi daire başkanlığı bulunmayan yerlerde vergi dairesi başkanına verilen görev ve yetkilere haiz vergi dairesi müdürlüklerinden oluşacağı yönünde düzenleme yer almaktaydı.

4 Nolu kararnamede yer alan düzenleme ile vergi dairesi başkanlığı kurulmayan illerde vergi dairesi müdürlükleri Defterdarlık birimi  olmaktan çıkarılmıştı. 24.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 14 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu konuda yeni bir düzenleme yapıldı.
14 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Atıflar ve Değişiklik Hükümleri” başlıklı 26 ıncı maddesinde;

“…

(3)15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;

a)  Onikinci Bölümünün sonuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 152 nci maddesine göre vergi dairesi başkanlığı kurulmayan illerde vergi dairesi başkanlığı ya da vergi dairesi başkanlığı görev ve yetkilerini haiz vergi dairesi müdürlükleri kuruluncaya kadar, gelir müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, takdir komisyonları ile mal müdürlüğü bünyesindeki bağlı vergi daireleri, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 244 üncü maddesi çerçevesinde defterdarlık birimi olarak faaliyetlerine devam eder ve buralarda çalışan Başkanlık personeli fiilen görev yaptıkları bu birimlerde görevlendirilmiş sayılır. Bu birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları; değişiklik yapılmadığı sürece 15/7/2018 tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre devam eder.”

e)798 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c)Diğer mevzuatta Gelirler Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar ilgisine göre Gelir İdaresi Başkanlığına; Gelirler Genel Müdürüne yapılmış atıflar Gelir İdaresi Başkanına; Başkanlığın görev alanına giren konularda Maliye Bakanlığına yapılmış olan atıflar Gelir İdaresi Başkanlığına; mülki idare amirlerine, mahallin en büyük memuruna, ilin en büyük malmemuruna, defterdara ve defterdarlığa yapılmış atıflar ilgisine göre vergi dairesi başkanı ve başkanlığına, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde vergi dairesi müdürü veya müdürlüğüne; gelir müdürlüğüne, takdir komisyonu başkanı veya başkanlığına, tahsil dairesine, mal müdürü ve müdürlüğüne yapılmış atıflar ilgisine göre vergi dairesi başkanı ve başkanlığına veya ilgili müdür veya müdürlüğüne,”

hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan maddelere baktığımızda, vergi dairesi başkanlıkları bulunmayan illerdeki vergi dairesi müdürlüklerinin Defterdarlık birimi olarak faaliyetine devam edeceği anlaşılmaktadır.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir