Taşeron İşçiyken Kadroya Geçen İşçilere Lojman Verilir mi?

Taşeron İşçiyken Kadroya Geçen İşçilere Lojman Verilir mi?
125×125

Taşeron İşçiyken Kadroya Geçen İşçilere Lojman Verilir mi?

696 sayılı  KHK ile kamu kurumlarında sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılan işçilerin merak etmiş olduğu konulardan biriside kamu kurum ve kuruluşlarına ait lojmanlardan kamu konutlarından faydalanıp faydalanamayacağı hususunda yaşanmaktadır.İşçi kadrosunda olan kamu çalışanlarının kamu lojmanlarından faydalanıp faydalanamayacağı hususunda konuya ilişkin yasal düzenlemenin 2946 sayılı Kamu Konutları kanununda yapıldığı görülmektedir.İlgili kanun Kapsam başlıklı 2. maddesinde

 Bu Kanun;

a) Genel bütçeye giren daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,

b) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüslerine ait müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıklar,

c) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları,

d) Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, beden terbiyesi bölge müdürlükleri,

Tarafından yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma, kiralama suretiyle temin olunan ve bu kurum ve kuruluşlar personelinin yararlanması için ayrılan kamu konutlarını kapsar. Ancak kiralama zaruri hallerde ve kısıtlı olarak yapılabilir. Bunun uygulaması yönetmelikte belirtilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği üzere kamu konutlarından yararlanacak olanlardan bahsedilirken memur veya işçi ayrımı yapılmamış direkt kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri ibaresine yer verilmiştir.Bu nedenle yukarıda sayılan kurumlarda görev yapan işçiler çalışmış oldukları kurumların lojmanlarından faydalanma hakkına sahiptirler.

.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir