Mal Bildirim Formu

Mal Bildirim Formu

Mal Bildirim Formu

Memurlarca Mal Bildirimi yönetmeliği ve diğer mevzuatta yer alan hükümler doğrultusunda verilecek olan mal bildirim formu yazımız ekindedir.

Memurlar Mal Bildirimini Nereye Verirler?

3628 sayılı kanun ve buna istinaden çıkarılan mal bildirimi yönetmeliğinde hangi görevi yapanların hangi makama mal bildirimi yapacağı ayrıntılı olarak anlatılmıştır.İlgili mevzuatta yer alan hükümlere göre   657 sayılı Kanunda belirtilen istihdam türlerinden işçiler hariç olmak üzere memur, sözleşmeli personel ve geçici personel ile diğer kamu görevlilerinin özlük işleri ile ilgili birime belirlenen zamanlarda mal bildirimi beyannamesini vermeleri gerekmektedir.

Mal Bildirimi Ne Zaman Verilir?

Memur, sözleşmeli personel ve geçici personel ile diğer kamu görevlilerinin hangi zamanda mal bildirimi vermesi gerektiği 3628 sayılı kanunun 6 . maddesinde belirlenmiştir.6 .madde de yer alan hükme göre memurların mal bildirim beyannamesi doldurup kurumlarına vermesi gereken durum ve süreler  aşağıda başlıklar halinde gösterilmiştir.

a) Memur, sözleşmeli personel ve geçici personel olarak atanan personeller Göreve İlk Girişlerde Göreve Başlamadan Önce Göreve Giriş İçin Gerekli Belgeler ile birlikte İlk Mal Bildirimi Beyannamelerini vermek zorundadırlar.

b) Memur, sözleşmeli personel ve geçici personel olarak görev yapanlar Mal Varlığında Kanun Kapsamında öngörülen bir değişiklik olduğunda 1 Ay içinde Mal Bildirimi vermek zorundadırlar.

c) Ayrıca sonu 0 ve 5 ile biten senelerde Memurların genel beyan kapsamında Mal Bildirim formu vermeleri gerekmektedir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir