Maaş Ödemeleriyle İlgili KBS Duyurusu

Maaş Ödemeleriyle İlgili KBS Duyurusu
125×125

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı   :83993637-000-1597312/10/2018
Konu :KBS DUYURUSU

PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU

SIRA NO: (18)

 

 

1- Cumhurbaşkanlığı Teşkilatlanmasında Kamu Personelinin Vergi Matrahının Tespiti

703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükümde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminin teşkilat yapısının belirlenmesinden dolayı; birleştirilen ya da devrolunan bakanlık, başbakanlık ve genel müdürlüklerde çalışan personelin eski kurumunda hesaplanan kümülatif vergi matrahları hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının 05/10/2018 tarihli ve 128212 sayılı görüş yazısında; “…birleştirilen ya da devrolunan bakanlık, başbakanlık ve genel müdürlüklerde çalışan personelin ücretlerine ait gelir vergisi matrahının, eski kurumlarında süre gelen gelir vergisi matrahları ile birleştirilmesi ve söz konusu personele yapılan ödemelerin tek işverenden elde edilen ücret olarak Gelir Vergisi Kanununun 61, 94 ve 103 üncü maddelerinde yer alan vergi tarifesinde belirtilen oranlar uygulanmak suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir.” denilmekte olup, söz konusu görüş yazısı Duyurumuz ekinde yer almaktadır.

Buna göre, birleştirilen ya da devrolunan bakanlık, başbakanlık ve genel müdürlüklerde çalışan personelin eski kurumunda hesaplanan kümülatif vergi matrahları hakkında anılan görüşe göre işlem yapılması gerekmektedir.

2-OHAL Komisyonu Kararı, Mahkeme kararları, Hakim ve Savcılar Kurulu Kararı gibi Düzenlemelerle Göreve İade Edilen Personelle İlgili Sistemde Yapılacak İşlemler; 

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler, HSYK Kararı, Yönetim Kurulu Kararı gibi kararlarla kamu görevinden ihraç edilen personel için merkezde referans tablosu tutulmakta ve referans tablosuna eklenen personele Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sisteminde (KPHYS) maaş hesaplaması yapılması engellenmektedir.

OHAL Komisyonu Kararı, Mahkeme Kararları, Hakim ve Savcılar Kurulu Kararı gibi düzenlemelerle göreve iade edilen personele KPHYS üzerinde maaş hesaplanabilmesi ve personelin referans tablosundan kontrollerinin kaldırılabilmesi için; KBS Destek Hattı üzerinden çağrı açılarak işlem yapılması gerekmektedir. KBS Destek hattı üzerinden çağrı açılırken, OHAL komisyon kararı, HSYK Kararı, Yönetim Kurulu Kararı vb. göreve başlama yazılarının (PDF formatında) çağrı ekine eklenmesi suretiyle, Kategori 1: Personel Ödemeleri > Kategori 2 : İlgili personel tipi > Kategori 3: OHAL KHK ile İhraç ve İade İşlemleri sıralamasına göre çağrı açılması gerekmektedir.

Ayrıca, bu durumda olan personelin işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için kesinlikle merkeze faks çekilerek işlem yapılması talep edilmemeli, yapılan açıklamalara göre işlemler yapılıp, Sistem üzerinden kontrol edilmelidir. 

3- KBS Destek Hattı Uygulaması

Bilindiği üzere, Bakanlığımız (Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülen Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sisteminde (KPHYS) yaşanan sorunlar merkeze https://destek.kbs.gov.tr/login.xhtml adresinde yer alan KBS Destek Hattı ile iletilmektedir. Söz konusu çağrı sistemine gönderilen sorunların daha etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla çağrı sisteminde istihdam şekillerine (Memur-4/B Sözleşmeli- Kadro Karşılığı Sözleşmeli) ve alt kategorilere göre güncellemeler yapılmıştır. Yapılan güncellemeye göre, sorunların daha hızlı çözülebilmesi için tüm alt kategorilerin doldurulması ve yaşanan sorunla ilgili gerek görüldüğü takdirde merkezden ilgili harcama birimleri ile muhasebe birimlerinin aranabilmesi ve sorun hakkında daha detaylı bilgi alınabilmesi amacıyla, çağrıda iletişim alanında güncel telefon numaralarının girilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan yaşanan sorunlar için kesinlikle merkeze gelerek işlem yaptırılmaması, çağrı dışındaki yollara başvurulmaması ve ilgili sorunların daha önce yapılan Duyurular, Genel Yazılar ve en son olarak 12/10/2017 tarih ve 20 Sıra Nolu KBS Duyurusuna Ek Duyuruda belirtildiği şekilde KBS Destek Hattı ile iletilmesi gerekmektedir. 

4- Yeni Bir Harcama Birimi Kurulduğunda, Harcama Birimi Birleştirildiğinde KPHYS’ de İzlenecek İşlemlere İlişkin Süreç;

Yeni bir harcama birimi kurulduğunda, harcama birimi birleştirildiğinde Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sisteminde (KPHYS) izlenecek işlemlere ilişkin iş süreçlerinin yer aldığı kılavuz duyurumuz ekinde yer almaktadır. Buna göre, işlemlerin doğru olarak yapılması ve ödemelerde gecikmelere sebebiyet verilmemesi bakımından işlemlerin ekte yer alan kılavuza göre yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

(e-İmzalıdır)

Ertan ERÜZ

Bakan a.

Genel Müdür V.

EK:

1 – Cumhurbaşkanlığı Teşkilatlanmasında Vergi Matrahının Tespiti ile İlgili GİB Görüşü

2 – Yeni Bir Harcama Birimi Kurulduğunda, Birleştirildiğinde İzlenecek İşlem Süreçleri

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine

5018 Sayılı Kanuna Ekli I Sayılı Cetvelde Sayılan İdarelere

5018 Sayılı Kanuna Ekli Iı ve Iıı Sayılı Cetvelde Yer Alıp Kbs Personel Modülünü Kullanan İdarelere

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir