Maaş Ödemelerinde Harcama Yetkisi Devrinde Sınır Nedir ?

Maaş Ödemelerinde Harcama Yetkisi Devrinde Sınır Nedir ?
125×125

Maaş Ödemelerinde Harcama Yetkisi Devrinde Sınır Nedir ?

Bilindiği üzere 5018 sayılı kanunun 31. maddesi ile ilgili maddeye göre çıkarılan Harcama yetkilileri hakkında genel tebliğinde yer alan düzenlemelere göre harcama yetkilileri belli şartlar altında harcama yetkilerini yardımcılarına veya daha alt kademede yer alan görevlilere devredebilmektedirler. Harcama yetkisinin devri kısmen olabileceği gibi tamamen de yapılabilmektedir. Harcama yetkilileri hakkında tebliğde devir  işlemlerine ilişkin açıklama yapıldıktan sonra “Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında ikiyüzellibin Yeni Türk Lirasını, yapım işlerinde ise birmilyonYeni Türk Lirasını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.” hükmüne yer verilmiştir.İlgili hükümden de anlaşılacağı üzere mal ve hizmet alımlarında belli sınırlara kadar yetki devri yapılmasına izin verilmiş bunun üzerindeki alım ve yapım işlerinde ise harcama yetki devrine izin verilmemiştir.

Ancak ilgili tebliğde sayılan alımların dışındaki harcamaların devrine ilişkin olarak bir sınırlama getirilmemiştir.Bu nedenle (1) Seri Nolu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğin 4 üncü bölümünde yer alan parasal sınırlar, kamu ihale mevzuatına tabi olsun ya da olmasın tüm mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini kapsamakta olup bu kapsam dışında kalan harcamalar herhangi bir parasal sınıra tabi olmaksızın yetki devrine konu olabilecektir.

Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında maaş ödemelerine ilişkin harcama yetkisinin devrinde herhangi bir parasal sınır olmayıp ödeme tutarı ne kadar olursa olsun harcama yetkisinin kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde alt kademelere devri mümkündür.

Maaş İşlemlerinde Yetki Devri Yapmak İsteyen Harcama Yetkilisinin Uyması Gereken Şartlar

–  Harcama Yetkilisi Yetki devrini yazılı olarak yapmak zorundadır.

–   Harcama yetkilisi devretmiş olduğu yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır.

–   Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst yöneticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine; merkez dışı birimlerde ise mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir.Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Benzer yazılar

2 Yorum

 1. Halil Demir

  Eğitim ödeneği yapılırken kadrolu çalışanlara farklı sözleşmeli çalışanlara farklı bir ödememi yapılmaktadır.mesela bir sözleşmeli kuran kursu öğreticisi 800 küsür tl alıyor kadrolu ise 1120 tl alıyor bunun sebebi nedir .saygılar

  Yanıt
  1. mustafa

   Kadrolu öğretmene ödenen tutar hesaplanırken brüt ücretten sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. Sözleşmeli öğretmene ödenen tutar hesaplanırken vergiler+sgk kesildiği için aradaki fark oluşmaktadır

   Yanıt

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir