Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı

Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı

Kamu Konutları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yönetmelikte, ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen ve temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen konutlar özel tahsisli konutla olarak tanımlanmıştı.  Yapılan değişiklik anılan yönetmeliğin özel tahsisli konutlarla ilgili  kısmını kapsamaktadır.

 

-Yönetmeliğin I sayılı cetvelinde yer alan “Kamu Konutları Kanunu’na göre, kira bedeli alınacak makam sahipleri” kısmının 5 numaralı alt bendi yapılan değişiklik sonrası aşağıdaki gibi olmuştur.

a) Bakan Yardımcıları

b)(Mülga: 26/11/2002-2002/4918 K.)

c)Müsteşar

-Aynı kısmın 7 numaralı alt bendinde yer alan “Vali” ibaresi yönetmelikten çıkarılmıştır.

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 717

Ekli “Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli “Özel Tahsisli Konutlar” başlıklı (1) sayılı Cetvelin ikinci fıkrasının (B) bendinin (5) numaralı alt bendinin (a) paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı alt bende aşağıdaki (c) paragrafı eklenmiş ve (7) numaralı alt bendinde yer alan “(Vali)” ibaresi çıkarılmıştır.

“a) Bakan Yardımcıları,”

“c) Müsteşarlar.”

MADDE 2- Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir