Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.
125×125

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin ihale usulleri başlıklı 67 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında sayılan taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendine göre pazarlıkla kiraya verilebiliyor. Yapılan değişiklikle, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısı tarafından kiralanması talep edilen taşınmazların (otoparklar hariç) kiraya verilmesi işlemleri bu kapsamdan çıkarılmıştır.

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir