Harcama Yetkilisi Devir Sınırı Üzerinde Olan Harcamalarda Hakediş Ödemeleri İçin Devir Yapabilir mi?

Harcama Yetkilisi Devir Sınırı Üzerinde Olan Harcamalarda Hakediş Ödemeleri İçin Devir Yapabilir mi?

Harcama Yetkilisi Devir Sınırı Üzerinde Olan Harcamalarda Hakediş Ödemeleri İçin Devir Yapabilir mi?

Bilindiği üzere harcama yetkilileri mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde harcama yetkilerini kendilerine unvan olarak  en yakın olan görevlilere devir yapabilmektedirler.

 5018 sayılı kanunun 31. maddesi ile ilgili maddeye göre çıkarılan Harcama yetkilileri hakkında genel tebliğinde yer alan düzenlemelere göre harcama yetkilileri belli şartlar altında harcama yetkilerini yardımcılarına veya daha alt kademede yer alan görevlilere devredebilmektedirler. Harcama yetkisinin devri kısmen olabileceği gibi tamamen de yapılabilmektedir. Harcama yetkilileri hakkında tebliğde devir  işlemlerine ilişkin açıklama yapıldıktan sonra “Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında ikiyüzellibin Yeni Türk Lirasını, yapım işlerinde ise birmilyonYeni Türk Lirasını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.” hükmüne yer verilmiştir.İlgili hükümden de anlaşılacağı üzere mal ve hizmet alımlarında belli sınırlara kadar yetki devri yapılmasına izin verilmiş bunun üzerindeki alım ve yapım işlerinde ise harcama yetki devrine izin verilmemiştir.

Mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere mal ve hizmet alımlarında 250,000 TL ve yapım işlerinde 1000.000 TL yi aşan alımlarda yetki devrine izin verilmemiştir.Bu nedenle bu alımlara ilişkin hakediş tutarlarının ilgili tutarların altında kalıyor olması yetki devri yapılmasına imkan vermemektedir.

 Bundan dolayı , tutarı yetki devrine ilişkin parasal limitlerin üzerindeki harcama işlemlerinde, harcama yetkisinin devri mümkün olmayacağından bazı ödeme emirleri belirlenen limitin altında kalsa bile tüm ödeme emirlerinin harcama yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir