Hakediş Ödemelerinde Vergi Borcu Sorgusu Yapılmayacak Ödemeler

Hakediş Ödemelerinde Vergi Borcu Sorgusu Yapılmayacak Ödemeler
125×125

Vergi Borcu Sorgusu Yapılmayacak Ödemeler

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ödemelerden 2000 TL yi geçen ödemelerde ödeme yapılan kişi veya kurumun vergi borcu olup olmadığı sorgusu yapılmakta ve 2000 TL üzerindeki vergi borçları hakkında Tahsilat Tebliğinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde vergi borcu hakediş tutarından kesilerek vergi borcu olan adına ilgili vergi dairesine aktarılmaktadır.Ancak yapılan tüm hakediş ödemelerinde vergi borcu sorgulama zorunluluğu bulunmamaktadır.Hak ediş ödemelerinde vergi borcu sorgusu yapılmayacak ödemeler aşağıda başlıklar halinde gösterilmiştir.

  • Eğitim ve öğretime yönelik burs ve diğer adlarla yapılan ödemelerde,
  • 6183 sayılı Kanunun 70 inci maddesi gereğince haczedilemeyen ödemelerde,
  • 6183 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde sayılan tabii afetlere maruz kalanlara yapılan Devlet yardımı, teşvik ve destek ödemelerinde,
  • Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığı destek ödemelerinde,
  • Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından, her çeşit gençlik ve spor tesisi ile eğitim ve öğretim kurumlarının yapılması, yaptırılması, kiralanması, onarım ve bakımlarının yapılması, yarım kalan tesislerin tamamlanması ve tefrişatı için mahalli idarelere (il özel idareleri, belediyeler ve köyler) verilen mali katkı kapsamında nakdi olarak yapılacak ödemelerde,
  • Su alımı ödemelerinde,
  • Abonelik ücretleri, posta ve telgraf giderleri, ihale usulü dışında yapılan haberleşme alımı ödemelerinde,
  • İhale usulü dışında yapılan enerji (yakacak ve elektrik) alımı ödemelerinde, bu zorunluluk aranılmayacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir