Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
125×125

Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartlarına (IPSAS) ve günün ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 24/02/2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2017 yılı itibarıyla 30 adet Devlet Muhasebesi Standardı (DMS) IPSAS’lara uygun olarak hazırlanmış ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu standartlarda yer alan esas ve ilkelere uygun olarak, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği revize edilmiştir. Bu kapsamda; kamu idarelerinin mali tablolarının uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, finansal ve faaliyet kiralaması ayrımlarının belirginleştirilmesi, arsa ve binaların ayrı ayrı muhasebeleştirilmesi, değer düşüklüğü ayrılabilmesi, koşullu yükümlülüklerin ve koşullu varlıkların kayıtlara alınması ve önemli muhasebe politikaları ve açıklayıcı notlara ilişkin düzenlemeler yapılarak uluslararası standartlara ve günün ihtiyaçlarına uygun olan değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan düzenlemelerle, anılan Yönetmeliklerin yayımlanmış DMS’lere uyum düzeyi % 90’lar seviyesine çıkmıştır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir