Geçici ve Sürekli İşçiler Emekli Olduğunda Emeklilik Tazminatı (Yolluk) Alabilir mi?

Geçici ve Sürekli İşçiler Emekli Olduğunda Emeklilik Tazminatı (Yolluk)  Alabilir mi?
125×125

Kamu kurumlarında çalışmakta iken emekli olanlara daha önceki yıllarda emekli olduklarında yolluk ödemesi yapılmaktaydı.2003 yılında yapılan değişiklik ile kamu kurumlarında çalışmakta iken emekli olanlara yolluk ödemesinden vazgeçilmiş bunun yerine ilgililere belli bir gösterge rakamı üzerinden ödeme yapılmaya başlanmıştır.Bu yazımızda kamu kurumlarında işçi ve geçici işçi kadrolarında çalışanların emekli olduklarında bu tazminattan faydalanıp faydalanamayacağını açıklamaya çalışacağız.

Emekli olanlara ödenecek olan tazminata (yolluk) ilişkin düzenleme  375 sayılı KHK ile yapılmıştır.

İlgili kararnamede ” (A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerdenemekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir. ” hükmü yer almaktadır.

İlgili kanun maddesine bakıldığında kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerinde emekli olduklarında bu tazminattan yararlanabilecekleri görülmektedir. Anılan bentte sürekli veya geçici işçi ayrımı yapılmaksızın “kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenler” ibaresi kullanıldığından vizeli geçici işçi olarak istihdam edilenlerden emekliye sevk edilenlere de bu tazminat hakkından faydalanabilmektedirler.

Diğer yandan 2018 2019 yılları için imzalanan  toplu sözleşmenin  10. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda emekli tazminat(Yolluk) gösterge rakamının 12.105 gösterge rakamı yerine 13.558 olarak uygulanmasına  karar verilmiştir.

İlgili gösterge rakamına göre hesaplama yaptığımızda 2018 yılı ocak-temmuz döneminde kamu kurumlarında çalışmakta iken emekli olacak geçici ve sürekli işçiler aşağıda tabloda gösterdiğimiz tutarda emeklilik tazminatı(Yolluk) alabileceklerdir.

               2018 Emekli Olacaklara Ödenecek Tazminat (Yolluk) Tutarı
2018 Yılı Ocak  ayı maaş katsayısı0,108550
Emekli Olanlara Ödenecek Tazminat Gösterge Rakamı13.558  
13.558*0,107061471,72 Brüt Tutar
1392,49*7,59/100011,17  Damga Vergisi
2018 Ocak Temmuz Ayı Emekli Yolluk Harcırah Net Tutarı 1.460,55 TL

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir