Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı
125×125

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle;

-Yönetmeliğin tanımlar kısmına hizmet birimi tanımı eklenmiştir.

-Yönetmelikte daha önce yer almayan gelirlerden iadeler işlemi 8 inci maddeye eklenmiştir. Böylece, ilgili hizmet birimince fazla ve yersiz tahsil edildiği yönünde görüş bildirilen gelirlerin iade imkanı sağlanmıştır. Ancak iade işleminin nasıl yapılacağı ilgili maddede yer almamaktadır.

-İşletme birimi yöneticisinin görevleri arasına hizmet birimleri tarafından hazırlanan fiyatlandırma tekliflerini karara bağlanmak üzere Yönetim Kuruluna sunma eklenmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“i) Hizmet Birimi: 644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 6 ncı maddesinde yer alan hizmet birimlerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

Gelirler ve gelirlerden iadeler

“(2) İşletme tarafından tahsil edilen gelirlerden, ilgili hizmet biriminin görüşü üzerine fazla veya yersiz tahsil edildiği tespit edilen tutarlar, ilgilisine iade edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Hizmet birimleri tarafından hazırlanan fiyatlandırma tekliflerini karara bağlanmak üzere Yönetim Kuruluna sunmak,”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir