Bütçe Hazırlama Görevi Geçici Olarak Maliye Bakanlığına Verildi

Bütçe Hazırlama Görevi Geçici Olarak Maliye Bakanlığına Verildi
125×125

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar ilgili kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına verilen merkezi yönetim bütçesinin hazırlık ve uygulamasına ilişkin görev ve yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılacağı belirtilmiştir.

Karar Sayısı: 5

2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 213 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ggg) bendiyle 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa eklenen geçici 22 nci madde gereğince; Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar ilgili kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına verilen merkezi yönetim bütçesinin hazırlık ve uygulamasına ilişkin görev ve yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılmasına karar verilmiştir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir