BÜMKO, 2018 Yılı Giyecek Yardımı Genelgesini Yayımladı

BÜMKO, 2018 Yılı Giyecek Yardımı Genelgesini Yayımladı
125×125

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü giyecek yardımına ilişkin genelge yayımladı.

TC.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :                    45516914-110.01.16.03-[457-3]-1956                                                                                          06/03/2018

Konu :   Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin

Uygulanması.

……. BAKANLIĞINA

……. MÜSTEŞARLIĞINA

…….. REKTÖRLÜĞÜNE

…….. GENEL. MÜDÜRLÜĞÜNE

……. VALİLİĞİNE

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde, kurum ve kuruluşların verecekleri giyim eşyalarını Maliye Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları göz önünde bulundurmak suretiyle ihale mevzuatına göre karşılayacakları belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 7/5/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak gerçekleştirilmesi öngörülmüş bulunmaktadır.

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere ilişkin olarak farklı uygulamaların önlenmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1)  Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı Cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Ayni Olarak Yapılacak Giyecek Yardımına İlişkin Azami Birim Fiyat Listesi” Ek 1’de yer almaktadır. Kurum ve kuruluşlar, ayni olarak verecekleri giyim eşyalarında belirlenmiş olan bu fiyatları aşmayacak şekilde ihale mevzuatına göre işlem yapacaklardır.

2)  Yönetmeliğe ekli I sayılı Cetvelin 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23 ve 24 numaralı sıraları ile (II) sayılı Cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümün (3) ve (4) numaralı sıralarında sayılan personele yapılacak giyecek yardımları ayni olarak yapılmaya devam edilecek, diğer personele verilmesi öngörülen giyim eşyalarının bedeli ise nakden ödenecektir.

3)  Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı Cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Nakdi Olarak Yapılacak Giyecek Yardımına İlişkin Azami Birim Fiyat Listesi” Ek 2’de yer almaktadır. Nakdi olarak yapılacak giyecek yardımının ödenmesinde bu fiyatlar esas alınacaktır.

ÖRNEK 1- Yönetmeliğe ekli I sayılı Cetvelde, kadro unvanı şoför olan personele verilecek giyim eşyası; takım elbise, tulum, ayakkabı, yağmurluk, atkı ve eldiven olarak belirlenmiştir. Kullanma süreleri ise yağmurluk için iki, atkı için üç ve diğer giyim eşyaları için bir yıldır. Buna göre ilgili personele Ek 2’de belirlenmiş olan;

Takım elbise 163,42 TL
Tulum 31,45 TL
Ayakkabı 46,12 TL
Yağmurluk 35,46 TL
Atkı 6,27 TL
Eldiven 4,01 TL
Toplam 286,73 TL

tutarında ödeme yapılacaktır.

ÖRNEK 2- Yönetmeliğe ekli II sayılı Cetvelde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personele verilecek giyim eşyası takım elbise ve ayakkabı olarak belirlenmiştir. Buna göre ilgili personele Ek 2’de belirlenmiş olan

Takım elbise 163,42 TL
Ayakkabı 46,12 TL
Toplam 209,54 TL

tutarında ödeme yapılacaktır.

İlgili personele daha önceki yıllarda verilmiş olan ve henüz kullanma süresi dolmamış giyim eşyalarının bedeli, kullanma süreleri dolduktan sonra ödenecektir.

4) Ayni olarak yapılacak giyecek yardımına ilişkin giderler, idare bütçelerinin ilgisine göre “03.2.5.01- Giyecek Alımları” ya da “03.2.5.90- Diğer Giyim ve Kuşam Alımları” ekonomik kodlarına, nakdi olarak yapılacak giyecek yardımları ise “01.1.4.01- Sosyal Haklar” ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

5) Nakdi olarak yapılacak giyecek yardımı gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmak suretiyle ilgili personele ödenecektir.

6)  Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca kurumlar tarafından, giyim eşyalarının verilmesinde Yönetmeliğe ekli Cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre bir örneği Ek 3’de yer alan dağıtım listesi düzenlenecektir. Bu listeler ayni ve nakdi olarak yapılan giyecek yardımları için ayrı ayrı düzenlenecektir. Listeler ilgili kurumlar tarafından muhafaza edilecek ve talep etmeleri halinde yetkililere ibraz edilecektir.

EK:

(EK:1)

AYNİ OLARAK YAPILACAK GİYECEK YARDIMINA İLİŞKİN AZAMİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

Sıra No CİNSİ 2018 Yılı KDV Hariç Birim Fiyatlar (TL)
1 Takım Elbise 151,32
2 Tayyör 110,29
3 Yazlık Takım Elbise 150,03
4 Ceket 119,07
5 Pantolon- Etek 32,06
6 Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört 20,71
7 Kravat-Papyon 5,81
8 Palto-Manto 151,32
9 Pardesü-Gocuk 74,64
10 Yağmurluk (Muşamba) 32,83
11 Meşin Ceket-Deri Ceket 135,92
12 Parka-Mont-Montgomer 67,20
13 Kaput 41,17
14 Erkek Ayakkabısı 42,70
15 Kadın Ayakkabısı 42,70
16 İş Ayakkabısı 29,75
17 Bot-Fotin 42,70
18 Lastik Çizme 15,51
19 Çorap 2,91
20 Eldiven (Yün) 3,72
21 Eldiven (Deri) 11,25
22 Atkı-Kaşkol 5,81
23 Kazak 23,34
24 Sarık veya başörtüsü 11,58
25 Cüppe 34,62
26 Şapka-Başlık-Kep 11,36
27 İş Gömleği 15,26
28 İş Önlüğü 15,26
29 Ebe önlüğü 15,26
30 İş Elbisesi 42,70
31 Tulum 29,11
32 Hemşire-Ebe Forması 32,83
33 Laboratuvar Kıyafeti 23,85
34 Ameliyathane Kıyafeti 23,85
35 Bel Kemeri-Palaska 12,71
36 Baret 28,94
37 İçlik 22,10
38 Teçhizat Takımı 22,10

(EK:2)

NAKDİ OLARAK YAPILACAK GİYECEK YARDIMINA İLİŞKİN AZAMİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

Sıra No CİNSİ 2018 Yılı Birim Fiyatlar (TL)
1 Takım Elbise 163,42
2 Tayyör 119,10
3 Yazlık Takım Elbise 162,04
4 Ceket 128,59
5 Pantolon- Etek 34,62
6 Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört 22,37
7 Kravat-Papyon 6,27
8 Palto-Manto 163,42
9 Pardesü-Gocuk 80,61
10 Yağmurluk (Muşamba) 35,46
11 Meşin Ceket-Deri Ceket 146,81
12 Parka-Mont-Montgomer 72,57
13 Kaput 44,47
14 Erkek Ayakkabısı 46,12
15 Kadın Ayakkabısı 46,12
16 İş Ayakkabısı 32,14
17 Bot-Fotin 46,12
18 Lastik Çizme 16,76
19 Çorap 3,14
20 Eldiven (Yün) 4,01
21 Eldiven (Deri) 12,18
22 Atkı-Kaşkol 6,27
23 Kazak 25,21
24 Sarık veya Başörtüsü 12,48
25 Cüppe 37,40
26 Şapka-Başlık-Kep 12,26
27 İş Gömleği 16,49
28 İş Önlüğü 16,49
29 Ebe önlüğü 16,49
30 İş Elbisesi 46,12
31 Tulum 31,45
32 Hemşire-Ebe Forması 35,46
33 Laboratuvar Kıyafeti 25,77
34 Ameliyathane Kıyafeti 25,77
35 Bel Kemeri-Palaska 13,70
36 Baret 31,26
37 İçlik 23,80
38 Teçhizat Takımı 23,80

Ek.3

Dağıtım Listesi için linke tıklayınız

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir