BÜMKO, 2018 Yılı Giyecek Yardımı Genelgesini Yayımladı

BÜMKO, 2018 Yılı Giyecek Yardımı Genelgesini Yayımladı
125×125

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü giyecek yardımına ilişkin genelge yayımladı.

TC.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :                    45516914-110.01.16.03-[457-3]-1956                                                                                          06/03/2018

Konu :   Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin

Uygulanması.

……. BAKANLIĞINA

……. MÜSTEŞARLIĞINA

…….. REKTÖRLÜĞÜNE

…….. GENEL. MÜDÜRLÜĞÜNE

……. VALİLİĞİNE

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde, kurum ve kuruluşların verecekleri giyim eşyalarını Maliye Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları göz önünde bulundurmak suretiyle ihale mevzuatına göre karşılayacakları belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 7/5/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak gerçekleştirilmesi öngörülmüş bulunmaktadır.

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere ilişkin olarak farklı uygulamaların önlenmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1)  Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı Cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Ayni Olarak Yapılacak Giyecek Yardımına İlişkin Azami Birim Fiyat Listesi” Ek 1’de yer almaktadır. Kurum ve kuruluşlar, ayni olarak verecekleri giyim eşyalarında belirlenmiş olan bu fiyatları aşmayacak şekilde ihale mevzuatına göre işlem yapacaklardır.

2)  Yönetmeliğe ekli I sayılı Cetvelin 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23 ve 24 numaralı sıraları ile (II) sayılı Cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümün (3) ve (4) numaralı sıralarında sayılan personele yapılacak giyecek yardımları ayni olarak yapılmaya devam edilecek, diğer personele verilmesi öngörülen giyim eşyalarının bedeli ise nakden ödenecektir.

3)  Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı Cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Nakdi Olarak Yapılacak Giyecek Yardımına İlişkin Azami Birim Fiyat Listesi” Ek 2’de yer almaktadır. Nakdi olarak yapılacak giyecek yardımının ödenmesinde bu fiyatlar esas alınacaktır.

ÖRNEK 1- Yönetmeliğe ekli I sayılı Cetvelde, kadro unvanı şoför olan personele verilecek giyim eşyası; takım elbise, tulum, ayakkabı, yağmurluk, atkı ve eldiven olarak belirlenmiştir. Kullanma süreleri ise yağmurluk için iki, atkı için üç ve diğer giyim eşyaları için bir yıldır. Buna göre ilgili personele Ek 2’de belirlenmiş olan;

Takım elbise163,42 TL
Tulum31,45 TL
Ayakkabı46,12 TL
Yağmurluk35,46 TL
Atkı6,27 TL
Eldiven4,01 TL
Toplam286,73 TL

tutarında ödeme yapılacaktır.

ÖRNEK 2- Yönetmeliğe ekli II sayılı Cetvelde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personele verilecek giyim eşyası takım elbise ve ayakkabı olarak belirlenmiştir. Buna göre ilgili personele Ek 2’de belirlenmiş olan

Takım elbise163,42 TL
Ayakkabı46,12 TL
Toplam209,54 TL

tutarında ödeme yapılacaktır.

İlgili personele daha önceki yıllarda verilmiş olan ve henüz kullanma süresi dolmamış giyim eşyalarının bedeli, kullanma süreleri dolduktan sonra ödenecektir.

4) Ayni olarak yapılacak giyecek yardımına ilişkin giderler, idare bütçelerinin ilgisine göre “03.2.5.01- Giyecek Alımları” ya da “03.2.5.90- Diğer Giyim ve Kuşam Alımları” ekonomik kodlarına, nakdi olarak yapılacak giyecek yardımları ise “01.1.4.01- Sosyal Haklar” ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

5) Nakdi olarak yapılacak giyecek yardımı gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmak suretiyle ilgili personele ödenecektir.

6)  Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca kurumlar tarafından, giyim eşyalarının verilmesinde Yönetmeliğe ekli Cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre bir örneği Ek 3’de yer alan dağıtım listesi düzenlenecektir. Bu listeler ayni ve nakdi olarak yapılan giyecek yardımları için ayrı ayrı düzenlenecektir. Listeler ilgili kurumlar tarafından muhafaza edilecek ve talep etmeleri halinde yetkililere ibraz edilecektir.

EK:

(EK:1)

AYNİ OLARAK YAPILACAK GİYECEK YARDIMINA İLİŞKİN AZAMİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

Sıra NoCİNSİ2018 Yılı KDV Hariç Birim Fiyatlar (TL)
1Takım Elbise151,32
2Tayyör110,29
3Yazlık Takım Elbise150,03
4Ceket119,07
5Pantolon- Etek32,06
6Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört20,71
7Kravat-Papyon5,81
8Palto-Manto151,32
9Pardesü-Gocuk74,64
10Yağmurluk (Muşamba)32,83
11Meşin Ceket-Deri Ceket135,92
12Parka-Mont-Montgomer67,20
13Kaput41,17
14Erkek Ayakkabısı42,70
15Kadın Ayakkabısı42,70
16İş Ayakkabısı29,75
17Bot-Fotin42,70
18Lastik Çizme15,51
19Çorap2,91
20Eldiven (Yün)3,72
21Eldiven (Deri)11,25
22Atkı-Kaşkol5,81
23Kazak23,34
24Sarık veya başörtüsü11,58
25Cüppe34,62
26Şapka-Başlık-Kep11,36
27İş Gömleği15,26
28İş Önlüğü15,26
29Ebe önlüğü15,26
30İş Elbisesi42,70
31Tulum29,11
32Hemşire-Ebe Forması32,83
33Laboratuvar Kıyafeti23,85
34Ameliyathane Kıyafeti23,85
35Bel Kemeri-Palaska12,71
36Baret28,94
37İçlik22,10
38Teçhizat Takımı22,10

(EK:2)

NAKDİ OLARAK YAPILACAK GİYECEK YARDIMINA İLİŞKİN AZAMİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

Sıra NoCİNSİ2018 Yılı Birim Fiyatlar (TL)
1Takım Elbise163,42
2Tayyör119,10
3Yazlık Takım Elbise162,04
4Ceket128,59
5Pantolon- Etek34,62
6Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört22,37
7Kravat-Papyon6,27
8Palto-Manto163,42
9Pardesü-Gocuk80,61
10Yağmurluk (Muşamba)35,46
11Meşin Ceket-Deri Ceket146,81
12Parka-Mont-Montgomer72,57
13Kaput44,47
14Erkek Ayakkabısı46,12
15Kadın Ayakkabısı46,12
16İş Ayakkabısı32,14
17Bot-Fotin46,12
18Lastik Çizme16,76
19Çorap3,14
20Eldiven (Yün)4,01
21Eldiven (Deri)12,18
22Atkı-Kaşkol6,27
23Kazak25,21
24Sarık veya Başörtüsü12,48
25Cüppe37,40
26Şapka-Başlık-Kep12,26
27İş Gömleği16,49
28İş Önlüğü16,49
29Ebe önlüğü16,49
30İş Elbisesi46,12
31Tulum31,45
32Hemşire-Ebe Forması35,46
33Laboratuvar Kıyafeti25,77
34Ameliyathane Kıyafeti25,77
35Bel Kemeri-Palaska13,70
36Baret31,26
37İçlik23,80
38Teçhizat Takımı23,80

Ek.3

Dağıtım Listesi için linke tıklayınız

Benzer yazılar

1 Yorum

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir