Bakanlıklardaki Üst Yöneticiler Hk. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Bakanlıklardaki Üst Yöneticiler Hk. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
125×125

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun Üst Yöneticiler Başlıklı 11. maddesinde yer alan ” Bakanlıklarda ve diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. ) Bakanlıklarda en üst yönetici Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.” hükme göre Bakanlıklardaki üst yöneticinin kim olacağının  Cumhurbaşkanınca belirlenmesi gerekiyordu.Bu günkü resmi gazete yayımlanan 2018/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı  genelgesi Bakanlıklarda kimlerin üst yönetici olacağı belirlenmiştir.

Genelgeye göre bakanlar kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimlerinin üst yöneticisi sayılmış ,aynı şekilde bakan yardımcıları da kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimlerinin üst yöneticisi olmuştur.Daha önce bakanlıklarda üst yönetici görevini bakanlık müsteşarları yürütmekteydi.Yapılan düzenlemeye göre artık bakanlıklarda bakan yardımcısı sayısı kadar üst yönetici olacak.

Cumhurbaşkanlığından:

GENELGE
2018/5

Bakanların kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakımından, bakan yardımcılarının ise kendilerine bağlı hizmet birimleri bakımından bakanlık en üst yöneticisi sayılması, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir