2019 Yılında Memurlar Ne Kadar Harcırah Geçici Görev Yolluğu Alacak

2019 Yılında Memurlar Ne Kadar Harcırah Yolluk  Alacaklar

Bilindiği üzere harcırah kanununa göre ödenen geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları her yıl bütçe kanunu ekinde yer alan 2019 H cetvelindeki tutarlara göre belirlenmektedir.2019 yılında memur ve hizmetli kadrolarında yer alan kişilere ödenecek olan harcırah tutarları da bütçe kanununun H cetvelinde belirlenmiştir.2019 yılında memur ve hizmetlilere ödenecek olan yevmiye tutarlarında herhangi bir artış  olmamıştır.2019 yılı harcırah tutarlarına göre memur ve hizmetlilerle müfettiş denetmen iç denetçi kadrolarında yer alan memurlara ödenecek olan konaklama bedelleri ile müfettiş ve denetçilere ödenecek olan denetim harcırahları da yazımız ekindeki tablolarda gösterilmiştir.

Kamu kurumlarında görev yapan ve işçi kadrolarında çalışan kişilerin geçici olarak görevlendirilmeleri durumunda ilgili kişilere almış oldukları gündelik miktarlarına göre en fazla 1-4 derecede olan ve ek göstergesi olmayan memurlara ödenecek olan 39,85 TL üzerinden ödeme yapılacaktır.

2019 Yılı H Cetveli Memur Gündelik Tutarları

2019 Yılında Yurt   İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33) Gündelik Miktarı
A- a)  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları67,40
b) Anayasa   Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet   Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık   Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi   Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık   Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay   Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları61,50
2019 Yılında  Memur   ve Hizmetlilerden: Gündelik Miktarı
a) Ek   göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)51,60
b) Ek   göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar48,15
c) Ek   göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar45,20
d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar39,85
e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar38,75
(1) 6245   sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek   gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.*6245 sayılı Harcırah Kanununun   33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için   ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas   alınır.
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)Gündelik
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
a) Kadro   derecesi 1-4 olanlar                                                      15,80
b) Kadro   derecesi 5-15 olanlar                                                    15,25
Bu tazminattan yararlananlardan; 1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

Bilindiği üzere 6245 sayılı harcırah kanununda yer alan mevzuat hükümlerine göre yurt içinde geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara harcırah kanunu ve ilgili yılın bütçe kanununda yer alan hükümler doğrultusunda konaklama bedeli ödenebilmektedir.Bütçe kanununda konaklama bedellerine ilişkin olarak ” 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.” Hükmü yer almaktadır.

-Personele ödenecek olan Konaklama bedeli ilk 10 gün için personelin gündeliğinin  %50 artırımlı tutarına kadar ödenecek takip eden 80 gün gündeliğin %50 si takip eden 90 gün ise gündeliğin %40’na kadar olan kısmı ödenebilecektir.Ayrıca yapılacak ödemelerde fatura bedeli aşılamayacaktır.

Burada kamu kurum ve kuruluşlarınca en çok yapılan yanlışlardan birisi ödenecek konaklama bedelinin tespitinde yaşanmaktadır. Bütçe kanununda yer alan hükme bakıldığında personel konaklama bedeli için her halükarda gündeliğinin  ilk 10 gün için konaklama bedeli ne olursa olsun  %50 artırımlı bedelinin alınacağı anlamı çıkmaktadır. Ancak bütçe kanununun atıfta bulunduğu Harcırah Kanununun ilgili maddesine bakıldığında ise ilgili maddede “belge bedelini aşmamak üzere” hükmünün olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla memur geçici görevle bir yere gittiğinde konaklama bedeli ödenirken iki maddenin bir arada değerlendirilerek konaklama bedeli ödenmesi gerekmektedir.

İlgili hüküm doğrultusunda 2019 yılında memurlara ödenebilecek olan konaklama bedelleri aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

2019 Memur Geçici Görev Konaklama Ücreti Tablosu

B- Memur   ve Hizmetlilerden:Gündelik

Miktarı

İlk On Gün Sonraki

80 gün

sonraki 90 gün 
Yevmiyenin

%50 Arttırımlı Tutarı kadar

Yevmiyenin

Yarısı kadar

Yevmiyenin% 40 ı kadar 
a) Ek   göstergesi 8000 vedaha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)51,60 77,40 25,80 20,64
b) Ek   göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar48,15 72,22 24,07 19,26
c) Ek   göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar45,20 67,80 22,60 18,08
d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar39,85 59,77 19,92 15,94
e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar38,75 58,12 19,37 15,50

 

Müfettiş,Denetçi,Denetmen  Harcırahı 2019  Yılı

2019  H Cetveli Denetim Elemanları  Gündelik Harcırah Tutarları

Ülke Düzeyinde Denetim Yapan Müfettiş Denetim Elemanı   Gündelik        67,08 TL

Bölge Düzeyinde Denetim Yapan Müfettiş Denetim Elemanı  Gündelik       56,76 TL

İl Düzeyinde Denetim Yapan Müfettiş Denetim Elemanı         Gündelik       46,44 TL

Müfettişlere Ödenecek Olan Konaklama Bedelleride Bu Bedeller üzerinden % 50 artırımlı olarak denetim görevi boyunca ödenebilecektir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir