2019 Yılı Harcama Yetkilisi Mutemetleri Avans Sınırları

2019 Yılı Harcama Yetkilisi Mutemetleri Avans Sınırları
125×125

2019 Yılı Harcama Yetkilisi Mutemetleri Avans Sınırları

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanununda yer alan İ cetvelindeki rakamlara göre 2019 yılında Harcama Yetkilisi mutemetlerine verilebilecek olan harcama yetkilisi mutemet avans limitleri aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

TABLO II-   Ö N   Ö D E M E   İ Ş L E M L E R İ
A- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI(TL)
1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için:
1.1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i geçen ilçelerde1.550
1.2. Diğer ilçelerde800
2. Şehit cenazelerinin nakli amacıyla17.750
3. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen  mihmandarlara10.300
4.Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere29,800
5. Mahkeme harç ve giderleri
5.1. Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için98.000
5.2. Diğer il ve ilçeler için37.000
6. Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için81.300
7. İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için8.000
8. Yakalanan yasadışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için32.600
9. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığı589,500
10. Yargılama Giderleri16.800
11. Posta ve telgraf giderleri (Yüksek Mahkemeler için)3.720

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir