2019 Yılı Giyecek Yardımı Genelgesi Yayımlandı

2019 Yılı Giyecek Yardımı Genelgesi Yayımlandı
125×125

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Sayı : 45516914-110.01.16.03-[457-3]-….

Konu :  Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı

GENELGE

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde, kurum ve kuruluşların verecekleri giyim eşyalarını Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları göz önünde bulundurmak suretiyle ihale mevzuatına göre karşılayacakları belirtilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi ile bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak gerçekleştirilmesi öngörülmüş bulunmaktadır.

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere ilişkin olarak farklı uygulamaların önlenmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1)Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı Cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Ayni Olarak Yapılacak Giyecek Yardımına İlişkin Azami Birim Fiyat Listesi” Ek l’de yer almaktadır. Kurum ve kuruluşlar, ayni olarak verecekleri giyim eşyalarında belirlenmiş olan bu fiyatları aşmayacak şekilde ihale mevzuatına göre işlem yapacaklardır.

2)Yönetmeliğe ekli I sayılı Cetvelin 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23 ve 24 numaralı sıraları ile (II) sayılı Cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümün (3) ve (4) numaralı sıralarında sayılan personele yapılacak giyecek yardımları ayni olarak yapılmaya devam edilecek, diğer personele verilmesi öngörülen giyim eşyalarının bedeli ise nakden ödenecektir.

3)Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı Cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Nakdi Olarak Yapılacak Giyecek Yardımına İlişkin Azami Birim Fiyat Listesi” Ek 2’de yer almaktadır. Nakdi olarak yapılacak giyecek yardımının ödenmesinde bu fiyatlar esas alınacaktır.

ÖRNEK 1- Yönetmeliğe ekli I sayılı Cetvelde, kadro unvanı şoför olan personele verilecek giyim eşyası; takım elbise, tulum, ayakkabı, yağmurluk, atkı ve eldiven olarak belirlenmiştir. Kullanma süreleri ise yağmurluk için iki, atkı için üç ve diğer giyim eşyaları için bir yıldır. Buna göre ilgili personele Ek 2’de belirlenmiş olan;

Takım elbise176,82 TL
Tulum34,03 TL
Ayakkabı49,90 TL
Yağmurluk38,37 TL
Atkı6,78 TL
Eldiven4,34 TL
Toplam310,24 TL

tutarında ödeme yapılacaktır.

ÖRNEK 2- Yönetmeliğe ekli II sayılı Cetvelde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personele verilecek giyim eşyası takım elbise ve ayakkabı olarak belirlenmiştir. Buna göre ilgili personele Ek T de belirlenmiş olan;

Takım elbise176,82 TL
Ayakkabı49,90 TL
Toplam226,72 TL

tutarında ödeme yapılacaktır.

İlgili personele daha önceki yıllarda verilmiş olan ve henüz kullanma süresi dolmamış giyim eşyalarının bedeli, kullanma süreleri dolduktan sonra ödenecektir.

4) Ayni olarak yapılacak giyecek yardımına ilişkin giderler, idare bütçelerinin ilgisine göre “03.2.5.01- Giyecek Alımları” ya da “03.2.5.90- Diğer Giyim ve Kuşam Alımları” ekonomik kodlarına, nakdi olarak yapılacak giyecek yardımları ise “01.1.4.01- Sosyal Haklar” ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

5) Nakdi olarak yapılacak giyecek yardımı gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmak suretiyle ilgili personele ödenecektir.

6) Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca kurumlar tarafından, giyim eşyalarının verilmesinde Yönetmeliğe ekli Cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre bir örneği Ek 3’de yer alan dağıtım listesi düzenlenecektir. Bu listeler ayni ve nakdi olarak yapılan giyecek yardımları için ayrı ayrı düzenlenecektir. Listeler ilgili kurumlar tarafından muhafaza edilecek ve talep etmeleri halinde yetkililere ibraz edilecektir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

(EK1)

AYNİ OLARAK YAPILACAK GİYECEK YARDIMINA İLİŞKİN AZAMİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

Sıra NoCİNSİ2019 Yılı KDV Hariç Birim Fiyatlar (TL)
1Takım Elbise163,73
2T ayyör119,33
3Yazlık Takım Elbise162,33
4Ceket128,83
5Pantolon- Etek34,69
6Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört22,41
7Kravat-Papyon6,29
8Palto-Manto163,73
9Pardesü-Gocuk80,76
10Yağmurluk (Muşamba)35,52
11Meşin Ceket-Deri Ceket147,07
12Parka-Mont-Montgomer72,71
13Kaput44,55
14Erkek Ayakkabısı46,20
15Kadın Ayakkabısı46,20
16İş Ayakkabısı32,19
17Bot-Fotin46,20
18Lastik Çizme16,78
19Çorap3,15
20Eldiven (Yün)4,03
21Eldiven (Deri)12,17
22Atkı-Kaşkol6,29
23Kazak25,25
24Sarık veya başörtüsü12,53
25Cüppe37,46
26Şapka-Başlık-Kep12,29
27İş Gömleği16,51
28İş önlüğü16,51
29Ebe önlüğü16,51
30İş Elbisesi46,20
31Tulum31,50
32Hemşire-Ebe Forması35,52
33Laboratuvar Kıyafeti25,81
34Ameliyathane Kıyafeti25,81
35Bel Kemeri-Palaska13,75
36Baret31,31
37İçlik23,91
38Teçhizat Takımı23,91

 

(EK 2)

NAKDİ OLARAK YAPILACAK GİYECEK YARDIMINA İLİŞKİN AZAMİ BİRİM FİYAT

LİSTESİ

Sıra NoCİNSİ2019 Yılı Birim Fiyatlar (TL)
1Takım Elbise176,82
2T ayyör128,87
3Yazlık Takım Elbise175,33
4Ceket139,14
5Pantolon- Etek37,46
6Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört24,20
7Kravat-Papyon6,78
8Palto-Manto176,82
9Pardesü-Gocuk87,22
10Yağmurluk (Muşamba)38,37
11Meşin Ceket-Deri Ceket158,85
12Parka-Mont-Montgomer78,52
13Kaput48,12
14Erkek Ayakkabısı49,90
15Kadın Ayakkabısı49,90
16İş Ayakkabısı34,78
17Bot-Fotin49,90
18Lastik Çizme18,13
19Çorap3,40
20Eldiven (Yün)4,34
21Eldiven (Deri)13,18
22Atkı-Kaşkol6,78
23Kazak27,28
24Sarık veya Başörtüsü13,50
25Cüppe40,47
26Şapka-Başlık-Kep13,27
27İş Gömleği17,84
28İş önlüğü17,84
29Ebe önlüğü17,84
30İş Elbisesi49,90
31Tulum34,03
32Hemşire-Ebe Forması38,37
33Laboratuvar Kıyafeti27,88
34Ameliyathane Kıyafeti27,88
35Bel Kemeri-Palaska14,82
36Baret33,82
37İçlik25,75
38Teçhizat Takımı25,75

Ek:3

 

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir