2019 Temmuz Aralık  Döneminde Emekli Olacak Memurların Alacağı Tazminat (Harcırah)

2019 Temmuz Aralık  Döneminde Emekli Olacak Memurların Alacağı Tazminat

2003 yılından önce emekli olan memurlara emekli olduklarında sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmaktaydı.2003 yılından itibaren ise emekli olan memurlara sürekli görev yolluğu ödenmesinden vazgeçilmiş bunun yerine gösterge rakamı üzerinden tazminat ödenmesine başlanmıştır.Memurlar arasında halen emeklilik harcırahı olarak bilinen tazminatın tutarını ve yasal mevzuatını yazımızda açıklamaya çalışalım.

2019 yılı Temmuz-Aralık döneminde emekliliğini isteyenlere, emekliye sevk olunanlara,  toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere,  kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan TSK. Mensuplarına ve bu sayılanların görevleri sırasında ölmeleri durumunda kanuni mirasçılarına  13.558* gösterge rakamının aylık katsayı rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutardan damga vergisi kesildikten sonra kalan tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.

2019 temmuz-aralık  döneminde emekli olacak olan memurlara ödenecek yolluk tutarları aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

                  2019 Emekli Olacaklara Ödenecek Tazminat (Yolluk) Tutarı
2019 Yılı Temmuz  ayı maaş katsayısı0,138459
Emekli Olanlara Ödenecek Tazminat Gösterge Rakamı13.558  
13.558*0,1384591.877,22 Brüt Tutar
1.877,22*7,59/100014,25 Damga Vergisi
2019 Temmuz-Aralık Ayı Emekli Yolluk Harcırah Net Tutarı 1.862,97 TL 

Not:   *2018 2019 yılları için imzalanan  toplu sözleşmenin  10. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda emekli tazminat(Yolluk) gösterge rakamının 13558 olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.İlgili yıllarda da güncel aylık katsayılar üzerinden emekli olanlara ödenen tazminat tutarı yukarıda yapılan hesaplama yöntemi ile bulunacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir